6000MTS SILICA SAND FRM VN TO CN

 • Commodity:
  SILICA SAND IN BULK SF 0.9-1.0
 • Cargo Qtity (Mts):
  6000MTS +/-10PCT
 • Laycan & Load Port
  28/02/18 - 04/03/18: Nghi Son (VN) - Viet Nam
 • Discharge Port:
  Lianyungang (CN) - (China)
 • Load/Discharge Rate (Mts/day):
  3000 SHINC/ 4000MTS SHEX UU
 • Status:
  Normal
 • Freight idea (Usd/Mts):
Contact
Descriptions

Cần tàu 3000 tấn chuyển hàng từ Quảng Ninh đi Sài Gòn

Loại hàng cần chuyển: 2800 tấn thép cuộn

Cước 75.000 đồng/ tấn ( Đã bao gồm cả VAT)

Ae có tàu phù hợp liên hệ: Mr Thiên 0987361866

Other Cargo Offer
FRESH CARGO OFFER_@INDIA

Commodity: BULK CARGO

Cargo Qtity (Mts): ANY SIZE

Laycan: 12/02/21 - 22/02/21

Load Port: OPEN SEA (IN) - India

Status: Hot to fix

FRESH CARGO OFFER_@MALAYSIA

Commodity: BULK CARGO_RIVER SAND

Cargo Qtity (Mts): HANDY SIZE

Laycan: 01/02/21 - 01/03/21

Load Port: OPEN SEA (MY) - Malaysia

Status: Hot to fix

FRESH CARGO OFFER_@INDONESIA

Commodity: BULK CARGO_COAL

Cargo Qtity (Mts): ANY SIZE

Laycan: 20/02/21 - 28/02/21

Load Port: OPEN SEA (ID) - Indonesia

Status: Openning

FRESH CARGO OFFER_@KOREA

Commodity: GENERAL CARGO/ BULK CARGO

Cargo Qtity (Mts): ANY SIZE

Laycan: 21/11/20 - 01/12/20

Load Port: OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of

Load/Discharge Rate (Mts/day): N/A

Status: Openning

FRESH CARGO OFFER_@THAILAND

Commodity: BULK CARGO_WIRE RODS

Cargo Qtity (Mts): SMALL SIZE

Laycan: 24/02/20 - 29/02/20

Load Port: OPEN SEA (TH) - Thailand

Status: Openning

TC_TCT_PURCHASE OFFER

Commodity: BULK CARGO

Cargo Qtity (Mts): ANY SIZE

Laycan: 11/03/20 - 31/03/20

Load/Discharge Rate (Mts/day): N/A

Status: Hot to fix

FRESH CARGO OFFER_@PHILIPPINES

Commodity: BULK CARGO/ GENERAL CARGO

Cargo Qtity (Mts): ANY SIZE

Laycan: 24/02/20 - 02/03/20

Load Port: OPEN SEA (PH) - Philippines

Load/Discharge Rate (Mts/day): N/A

Status: Hot to fix

FRESH CARGO OFFER_@JAPAN

Commodity: GENERAL CARGO/ BULK CARGO

Cargo Qtity (Mts): ANY SIZE

Laycan: 24/11/20 - 27/11/20

Load Port: OPEN SEA (JP) - Japan

Load/Discharge Rate (Mts/day): Negotiable

Status: Openning

FRESH CARGO OFFER_@CHINA

Commodity: BULK CARGO_FERTILIZER

Cargo Qtity (Mts): ANY SIZE

Laycan: 21/02/20 - 29/02/20

Load Port: OPEN SEA (CN) - China

Status: Hot to fix

FRESH CARGO OFFER_@VIET NAM

Commodity: BULK CARGO_CLINKER

Cargo Qtity (Mts): HANDY SIZE

Laycan: 20/02/20 - 29/02/20

Load Port: OPEN SEA (VN) - Viet Nam

Status: Prompt