Nhật ký chuyến đi
MV WAKABA
Trọng tải: 7140
Thời gian Cảng mở
25/12/18 - 31/12/18 Niihama (JP) - Japan
11/01/19 - 17/01/19 Iloilo (PH) - Philippines
23/04/19 - 28/04/19 Nanjing (CN) - China
01/06/19 - 05/06/19 Batangas (PH) - Philippines
13/10/19 - 18/10/19 Tianjin (CN) - China
23/10/19 - 28/10/19 Incheon (KR) - Korea, Republic of
05/11/19 - 10/11/19 Nansha (S.CN) - China
17/11/19 - 22/11/19 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam