Nhật ký chuyến đi
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian Cảng mở
05/01/19 - 10/01/19 Hai Phong (VN) - Viet Nam
20/04/19 - 25/04/19 Huangpu (S.CN) - China
16/01/20 - 23/01/20 Vung Tau (VN) - Viet Nam
10/03/20 - 17/03/20 Tuticorin (IN) - India
28/03/20 - 02/04/20 Male (MV) - Maldives
10/07/20 - 15/07/20 Tuticorin (IN) - India