Nhật ký chuyến đi
MV PHU AN 368
Trọng tải: 5063
Thời gian Cảng mở
15/01/19 - 22/01/19 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
25/03/20 - 30/03/20 Port Kelang (MY) - Malaysia