Nhật ký chuyến đi
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian Cảng mở
10/01/19 - 15/01/19 Inchon (KR) - Korea, Republic of
15/05/19 - 20/05/19 Tianjin (CN) - China
25/11/19 - 30/11/19 Cebu (PH) - Philippines