Nhật ký chuyến đi
MV THAI BINH 039
Trọng tải: 9161
Thời gian Cảng mở
07/01/19 - 13/01/19 Suao (TW) - Taiwan, Province of China
02/03/19 - 07/03/19 Inchon (KR) - Korea, Republic of
17/07/19 - 22/07/19 Batangas (PH) - Philippines
26/09/19 - 01/10/19 Poro Point (PH) - Philippines
20/11/19 - 25/11/19 Kuching (MY) - Malaysia
20/01/20 - 26/01/20 Labuan (MY) - Malaysia