Nhật ký chuyến đi
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian Cảng mở
06/03/19 - 11/03/19 Sihanohkville (KH) - Cambodia
22/04/19 - 27/04/19 Huangpu (S.CN) - China
13/05/19 - 18/05/19 Phu My (VN) - Viet Nam
19/09/19 - 24/09/19 Sihanohkville (KH) - Cambodia
29/11/19 - 04/12/19 Samalaju (MY) - Malaysia