Nhật ký chuyến đi
MV QI CHEN
Trọng tải: 22050
Thời gian Cảng mở
17/04/19 - 22/04/19 Qinzhou (CN) - China
01/05/19 - 05/05/19 Lianyungang (CN) - China