Nhật ký chuyến đi
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian Cảng mở
30/04/19 - 03/05/19 Port Kelang (MY) - Malaysia
01/10/19 - 07/10/19 Chittagong (BD) - Bangladesh
27/03/20 - 03/04/20 Cigading (ID) - Indonesia