Nhật ký chuyến đi
MV BAI HUA
Trọng tải: 7847
Thời gian Cảng mở
08/05/19 - 13/05/19 Bacolod (PH) - Philippines
25/07/19 - 30/07/19 Lianyungang (CN) - China
04/11/19 - 09/11/19 JingJiang (CN) - China
04/12/19 - 09/12/19 Phu My (VN) - Viet Nam
22/01/20 - 27/01/20 Nha Trang (VN) - Viet Nam