Nhật ký chuyến đi
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian Cảng mở
15/05/19 - 20/05/19 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
10/12/19 - 15/12/19 Merak (ID) - Indonesia
07/03/20 - 12/03/20 Tabaco (PH) - Philippines