Nhật ký chuyến đi
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian Cảng mở
15/04/18 - 20/04/18 Surabaya (ID) - Indonesia
01/05/19 - 05/05/19 Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
13/11/19 - 20/11/19 Vinh Tan (VN) - Viet Nam