Nhật ký chuyến đi
MV SINO 5
Trọng tải: 7795
Thời gian Cảng mở
07/04/18 - 12/04/18 Phu My (VN) - Viet Nam
25/01/19 - 30/01/19 Bacolod (PH) - Philippines
21/02/19 - 26/02/19 Tacloban (PH) - Philippines
06/11/19 - 11/11/19 Phu My (VN) - Viet Nam