Nhật ký chuyến đi
MV VINALINES MIGHTY
Trọng tải: 22502
Thời gian Cảng mở
10/05/18 - 15/05/18 Surabaya (ID) - Indonesia
12/01/19 - 20/01/19 Zamboanga (PH) - Philippines
15/05/19 - 20/05/19 Penang (MY) - Malaysia
17/11/19 - 22/11/19 Dakar (SN) - Senegal
30/03/20 - 05/04/20 Chittagong (BD) - Bangladesh