Nhật ký chuyến đi
MV ZHONGYU 89
Trọng tải: 54808
Thời gian Cảng mở
25/08/18 - 30/08/18 Cjk (N.CN) - China
05/01/19 - 10/01/19 Chittagong (BD) - Bangladesh
11/05/19 - 16/05/19 Shandong (CN) - China
16/10/19 - 21/10/19 Weihai (CN) - China