22000MT BULK CLINKER MOLOO 10PCT

 • Hàng hóa:
  CLINKER IN BULK
 • Số lượng hàng (Tấn):
  22000
 • Thời gian & Cảng xếp hàng:
  05/08/18 - 15/08/18: Vissai International (VN) - Viet Nam
 • Cảng dỡ hàng:
  Dongguan (S.CN) - (China)
 • Mức xếp/dỡ:
  8000/10000
 • Trạng thái:
  Hot to fix
 • Giá đề nghị:
  7.0 USD/MT ON FIOST 1/1
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
22,000MT +-10% BULK CLINKER MOLOO
L/D PORT: 1SBP VISSAI PORT, VN-- 1SBP DONGGUAN HAITENG PORT, CN -MAX BEAM 24M
8000/10000MT PWWD SHINC
TRY VSL'S DATE IN AUG
COMM:2.5%TTL
Lịch xếp hàng khác
50000MTS SAND IN BULK-FIRM IN OUR HAND

Hàng hóa: SAND IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 50000

Thời gian xếp hàng: 27/08/19 - 31/08/19

Cảng xếp hàng: Subic (PH) - Philippines

Cảng dỡ hàng: HongKong (HK) - Hong Kong

Mức xếp/dỡ: 6/6 DAYS

Trạng thái: Spot

ABT 3950 MT RICE BAGS

Hàng hóa: RICE IN BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 3950

Thời gian xếp hàng: 23/08/19 - 28/08/19

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

Cảng dỡ hàng: Penang (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Hot to fix

ABT 4000 MT RICE IN BAG

Hàng hóa: RICE IN BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 18/08/19 - 25/08/19

Cảng xếp hàng: My Thoi (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Tawau (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Hot to fix

ABT 4000 MT RICE IN BAG

Hàng hóa: RICE IN BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 20/08/19 - 25/08/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh City (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 300 / 250 MT PER HOOK , WWDSHEX UU BENDS

Trạng thái: Hot to fix

50000MT CLINKER 5% MOLOO IN BULK

Hàng hóa: CLINKER  IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 50000

Thời gian xếp hàng: 20/08/19 - 31/08/19

Cảng xếp hàng: Assaluyeh (IR) - Iran, Islamic Republic of

Cảng dỡ hàng: Tianjin (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 8000MT/12000MT PWWD SHINC

Trạng thái: Hot to fix

55000MTS CLINKER IN BULK FRM VIETNAM TO CHINA

Hàng hóa: CLINKER  IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 55000

Thời gian xếp hàng: 29/04/19 - 01/05/19

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Penglai (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 8000/12000 shinc

Trạng thái: Spot

7,000-15,000 BDMT woodchips in bulk owner option

Hàng hóa: WOOD CHIP IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 7000-15000 BDMT

Thời gian xếp hàng: 25/04/19 - 05/05/19

Cảng xếp hàng: Nghi Son (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Weifang (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 3000/2000 BDMT PWWD SHINCL

Trạng thái: Prompt

8000 CBM LEGAL ROUND LOGS

Hàng hóa: ROUND LOGS

Số lượng hàng (Tấn): 8000CBM

Thời gian xếp hàng: 20/05/19 - 30/05/19

Cảng xếp hàng: Noro (SB) - Solomon Islands

Cảng dỡ hàng: East India (IN) - India

Mức xếp/dỡ: 800/1000 PWWD SHEX UU

Trạng thái: Hot to fix

Granular urea in bulk, SF 1.47cbm WOG

Hàng hóa: 12,000 MTS Granular urea in bulk, SF 1.47cbm WOG

Số lượng hàng (Tấn): 12,000Mt +/- 10% at CHOPT

Thời gian xếp hàng: 17/04/19 - 19/04/19

Cảng xếp hàng: Butterworth (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Yangon (MM) - Myanmar

Mức xếp/dỡ: 4000/CQD

Trạng thái: Hot to fix

Alumina in jumbo bags

Hàng hóa: 5,000MT +/- 10% MOLOO Alumina in jumbo bags;

Số lượng hàng (Tấn): 5000 MTS

Thời gian xếp hàng: 20/04/19 - 25/04/19

Cảng xếp hàng: Go Dau (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Cochin (IN) - India

Mức xếp/dỡ: 1800/CQD

Trạng thái: Hot to fix