5000MTS STEEL COILS FROM HAI PHONG TO DUNG QUAT

 • Hàng hóa:
  STEEL COILS
 • Số lượng hàng (Tấn):
  10000 OR (5000MTS*2)
 • Thời gian & Cảng xếp hàng:
  10/01/19 - 15/01/19: Hai Phong (VN) - Viet Nam
 • Cảng dỡ hàng:
  Dung Quat (VN) - (Viet Nam)
 • Mức xếp/dỡ:
  2DAYS/2DAYS
 • Trạng thái:
  Prompt
 • Giá đề nghị:
  RVTG
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

STEEL COILS 10,000MTS OR 5000MTS FOR EACH SHIPPMENT 

HAIPHONG, VIETNAM TO DUNGQUAT, VIETNAM

10-15TH JAN 

2DAYS/2DAYS

FRT: INVITES OWNER'S FRT BSS 1/1 FIOST 

COM: 2.5PCT IAC

Lịch xếp hàng khác
PROJECT CARGO_BREAK BULK FRM HCM TO TAICHUNG

Hàng hóa: PROJECT CARGO_BREAK BULK

Số lượng hàng (Tấn): 265MT_ ABOUT 1643 CBM

Thời gian xếp hàng: 29/10/19 - 05/11/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh City (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Spot

8,000-10,500MTS FELDSPAR FM THAILAND TO BANGLADESH

Hàng hóa: FELDSPAR IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 8000-11000

Thời gian xếp hàng: 10/10/19 - 15/10/19

Cảng xếp hàng: Thasala (TH) - Thailand

Cảng dỡ hàng: Chittagong (BD) - Bangladesh

Mức xếp/dỡ: 4000/2000

Trạng thái: Hot to fix

Max 22,500mts river sand in bulk

Hàng hóa: RIVER IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 22500

Thời gian xếp hàng: 14/10/19 - 18/10/19

Cảng xếp hàng: Pekan (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Macun (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 6000/8000

Trạng thái: Spot

15,000MTS PKE IN BULK FM INDO TO CHINA

Hàng hóa: PKE IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 15,000 +/-10%

Thời gian xếp hàng: 06/10/19 - 10/10/19

Cảng xếp hàng: Belawan (ID) - Indonesia

Cảng dỡ hàng: Fangcheng (S.CN) - China

Mức xếp/dỡ: 4000/2000

Trạng thái: Spot

10,000MTS BALL CLAY IN BULK FM LUMUT TO BANGLADESH

Hàng hóa: BALL CLAY IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 25/10/19 - 30/10/19

Cảng xếp hàng: Lumut (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Chittagong (BD) - Bangladesh

Mức xếp/dỡ: 4000/1200

Trạng thái: Hot to fix

6,000-8,000mts bulk Clinker fm vietnam to malaysia

Hàng hóa: bulk Clinker

Số lượng hàng (Tấn): 6000-8000

Thời gian xếp hàng: 11/10/19 - 20/10/19

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Kuching (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: 2000/2000

Trạng thái: Hot to fix

 55,000MT COAL FRM INDO TO INDIA

Hàng hóa: Coal in Bulk.

Số lượng hàng (Tấn): 55,000

Thời gian xếp hàng: 23/10/19 - 30/10/19

Cảng xếp hàng: Kalimantan (ID) - Indonesia

Cảng dỡ hàng: Kandla (IN) - India

Mức xếp/dỡ: 10,000/10,000

Trạng thái: Hot to fix

55,000MTS SAND IN BULK FRM PEKAN TO HK

Hàng hóa: SAND IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 55,000

Thời gian xếp hàng: 27/08/19 - 30/09/19

Cảng xếp hàng: Pekan (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: HongKong (HK) - Hong Kong

Mức xếp/dỡ: 10,000/10,000

Trạng thái: Spot

30,000 tones of Slag of raw material cement

Hàng hóa: Slag of raw material cement

Số lượng hàng (Tấn): 30000

Thời gian xếp hàng: 23/09/19 - 30/09/19

Cảng xếp hàng: Cigading (ID) - Indonesia

Cảng dỡ hàng: Singapore (SG) - Singapore

Mức xếp/dỡ: 4000/5000

Trạng thái: Hot to fix

ABT 3950 MT RICE BAGS

Hàng hóa: RICE IN BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 3950

Thời gian xếp hàng: 23/08/19 - 28/08/19

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

Cảng dỡ hàng: Penang (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Hot to fix