Chuyên Chạy hàng Gỗ-Thiết bị dự án

 • Type
  Bulk Carrier
   
 • Class
  DNV GL
   
 • DWAT (t)
  93028 t
   
 • CBF Grain
  110,300.00 m³
   
 • Speed
  14.5 kn
   
 • Length
  229.2 m
   
 • Beam
  38 m
   
 • Gears
   
   
 • Yard
  Taizhou Catic Shipbuilding Heavy Industry Ltd.
   
 • Built
  2011