Lịch tàu - Hàng hóa

MV DONG TENG

Trọng tải: 1800

Nhật ký chuyến đi: 07/01/18 - 12/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV SHIH CHUAN

Trọng tải: 5363

Nhật ký chuyến đi: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Fuzhou (CN) - China

MV TONG CHEN 702

Trọng tải: 7174

Nhật ký chuyến đi: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV FLYING

Trọng tải: 6222

Nhật ký chuyến đi: 01/02/18 - 05/02/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV FORTUNE OCEAN

Trọng tải: 9147

Nhật ký chuyến đi: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Weihai (CN) - China

MV OCEAN QUEEN

Trọng tải: 53533

Nhật ký chuyến đi: 25/01/18 - 30/01/18

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV KAIGEN MARU

Trọng tải: 1600

Nhật ký chuyến đi: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV CH BELLA

Trọng tải: 33144

Nhật ký chuyến đi: 12/01/18 - 17/01/18

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV JOINT PACIFIC

Trọng tải: 3740

Nhật ký chuyến đi: 26/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV HUA YUN 8

Trọng tải: 15888

Nhật ký chuyến đi: 25/02/18 - 28/02/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV RUI HAI 1

Trọng tải: 6175

Nhật ký chuyến đi: 30/01/18 - 04/02/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MING HEN 1

Trọng tải: 8900

Nhật ký chuyến đi: 13/01/18 - 18/01/18

Cảng mở: Tan Cang Hiep Phuoc (VN) - Viet Nam

MV CHANG DA 368

Trọng tải: 8933

Nhật ký chuyến đi: 13/01/18 - 18/01/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV UNIRICH

Trọng tải: 9891

Nhật ký chuyến đi: 19/01/18 - 24/01/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV FENG DA

Trọng tải: 8940

Nhật ký chuyến đi: 19/01/18 - 24/01/18

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV SHENG TAI

Trọng tải: 5379

Nhật ký chuyến đi: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Oita (JP) - Japan

MV EAST BRAVE

Trọng tải: 2218

Nhật ký chuyến đi: 23/02/18 - 28/02/18

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV GAIN OCEAN

Trọng tải: 5575

Nhật ký chuyến đi: 02/03/18 - 07/03/18

Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China

MV EAST RIVER

Trọng tải: 8803

Nhật ký chuyến đi: 06/03/18 - 11/03/18

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV NAVIOS LYRA

Trọng tải: 34718

Nhật ký chuyến đi: 03/03/18 - 08/03/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SINCERE

Trọng tải: 5380

Nhật ký chuyến đi: 12/03/18 - 17/03/18

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV SHINNING RICH

Trọng tải: 5380

Nhật ký chuyến đi: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Niigata (JP) - Japan

MV HIGH RICH

Trọng tải: 5356

Nhật ký chuyến đi: 26/02/18 - 03/03/18

Cảng mở: Danjin (KR) - Korea, Republic of

MV YUN DA

Trọng tải: 5356

Nhật ký chuyến đi: 14/03/18 - 19/03/18

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV HUI TONG

Trọng tải: 5356

Nhật ký chuyến đi: 06/03/18 - 09/03/18

Cảng mở: Nagoya (JP) - Japan

MV JI GUI

Trọng tải: 5336

Nhật ký chuyến đi: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV YUAN QIAO

Trọng tải: 5300

Nhật ký chuyến đi: 03/03/18 - 08/03/18

Cảng mở: Toyama (JP) - Japan

MV JIA FENG

Trọng tải: 25378

Nhật ký chuyến đi: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng mở: South China (CN) - China

MV BLUE OCEAN

Trọng tải: 31734

Nhật ký chuyến đi: 22/03/18 - 27/03/18

Cảng mở: Yokohama (JP) - Japan

MV SMART TINA

Trọng tải: 38850

Nhật ký chuyến đi: 25/03/18 - 30/03/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV SEA STAR 

Trọng tải: 7732

Nhật ký chuyến đi: 20/03/18 - 25/03/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 01

Trọng tải: 4898

Nhật ký chuyến đi: 21/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TUNGOR

Trọng tải: 7909

Nhật ký chuyến đi: 15/03/18 - 20/03/18

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV ASTRA

Trọng tải: 47777

Nhật ký chuyến đi: 16/03/18 - 23/03/18

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV NOMA

Trọng tải: 8624

Nhật ký chuyến đi: 19/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV DONG PHU

Trọng tải: 13298

Nhật ký chuyến đi: 07/04/18 - 12/04/18

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

MV HENGLIN

Trọng tải: 7644

Nhật ký chuyến đi: 27/03/18 - 02/04/18

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV EAST AYUTTHAYA

Trọng tải: 32770

Nhật ký chuyến đi: 23/03/18 - 30/03/18

Cảng mở: New Mangalore (IN) - India

MV BMC ALPHA

Trọng tải: 8700

Nhật ký chuyến đi: 20/05/18 - 25/05/18

Cảng mở: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

MV BMC BRAVO

Trọng tải: 9430

Nhật ký chuyến đi: 14/04/18 - 19/04/18

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

Mv Ken Ten

Trọng tải: 24086

Nhật ký chuyến đi: 31/03/18 - 04/04/18

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV MP STAR

Trọng tải: 8822

Nhật ký chuyến đi: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV CONQUEROR

Trọng tải: 32911

Nhật ký chuyến đi: 11/04/18 - 16/04/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV YU HE 

Trọng tải: 10763

Nhật ký chuyến đi: 04/04/18 - 10/04/18

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV EAST STAR-1

Trọng tải: 8000

Nhật ký chuyến đi: 10/08/18 - 15/08/18

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV CORNELIA

Trọng tải: 24516

Nhật ký chuyến đi: 14/08/18 - 17/08/18

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV DA HAO 

Trọng tải: 43108

Nhật ký chuyến đi: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng mở: Shangtou (CN) - China

MV GLOBAL DIAMOND

Trọng tải: 24801

Nhật ký chuyến đi: 03/09/18 - 08/09/18

Cảng mở: General Santos (PH) - Philippines

MV GLOBAL DREAM

Trọng tải: 24801

Nhật ký chuyến đi: 30/08/18 - 05/09/18

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV COSOEAN

Trọng tải: 6830

Nhật ký chuyến đi: 26/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Beihai (CN) - China

MV WANDA 8

Trọng tải: 3850

Nhật ký chuyến đi: 26/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Taniyama (JP) - Japan

MV SOYA MARU

Trọng tải: 3200

Nhật ký chuyến đi: 29/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV FORTUNE ANNA

Trọng tải: 3345

Nhật ký chuyến đi: 29/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV ISE MARU

Trọng tải: 3290

Nhật ký chuyến đi: 03/10/18 - 08/10/18

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV DOLPHIN 15

Trọng tải: 5063

Nhật ký chuyến đi: 22/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV GAO XIN 6

Trọng tải: 7158

Nhật ký chuyến đi: 06/10/18 - 11/10/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV CORNELIA

Trọng tải: 24500

Nhật ký chuyến đi: 24/09/18 - 30/09/18

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV PEACE UNIVERSE

Trọng tải: 6366

Nhật ký chuyến đi: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Da Nang (VN) - Viet Nam

MV DONG PHU

Trọng tải: 13298

Nhật ký chuyến đi: 05/10/18 - 10/10/18

Cảng mở: Tabaco (PH) - Philippines

MV HOANG TRIEU 27

Trọng tải: 2969

Nhật ký chuyến đi: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV OCCITAN STAR

Trọng tải: 27141

Nhật ký chuyến đi: 30/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV BLUE SKY

Trọng tải: 8021

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV PEGASUS 01

Trọng tải: 7083

Nhật ký chuyến đi: 13/12/18 - 20/12/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV FAREAST HOPE

Trọng tải: 55628

Nhật ký chuyến đi: 31/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Nantong (CN) - China

MV SEA SAPPHIRE

Trọng tải: 32550

Nhật ký chuyến đi: 23/12/18 - 30/12/18

Cảng mở: Umm Qarsr (IQ) - Iraq

MV SEIYO SPIRIT

Trọng tải: 8514

Nhật ký chuyến đi: 03/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MARITIME SINCHAI

Trọng tải: 64400

Nhật ký chuyến đi: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Tianjin (CN) - China

MV LUCKY PIONEER

Trọng tải: 24279

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV HAI PHUONG SKY

Trọng tải: 4902

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HAI PHUONG SEA

Trọng tải: 5087

Nhật ký chuyến đi: 08/01/19 - 15/02/19

Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines

MV PACIFIC 68

Trọng tải: 8501

Nhật ký chuyến đi: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV JING SHUN 

Trọng tải: 28492

Nhật ký chuyến đi: 26/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV SOPHIA OCEAN

Trọng tải: 29952

Nhật ký chuyến đi: 07/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV PHU AN 36

Trọng tải: 5200

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV PHU AN 268

Trọng tải: 3068

Nhật ký chuyến đi: 03/01/19 - 07/01/19

Cảng mở: Bourbon (VN) - Viet Nam

MV ALLIANCE NO. 1   

Trọng tải: 2824

Nhật ký chuyến đi: 03/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV SONG SHAN

Trọng tải: 11288

Nhật ký chuyến đi: 08/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Weda (ID) - Indonesia

MV HUA SHAN

Trọng tải: 12124

Nhật ký chuyến đi: 14/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV TAI HANG SHAN

Trọng tải: 12024

Nhật ký chuyến đi: 21/01/19 - 28/01/19

Cảng mở: Kinuura (JP) - Japan

MV CHANG SHAN

Trọng tải: 2819

Nhật ký chuyến đi: 22/01/19 - 28/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV CHANG CHUAN

Trọng tải: 2150

Nhật ký chuyến đi: 26/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SHENG TAI

Trọng tải: 5379

Nhật ký chuyến đi: 06/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV CHANG HAI

Trọng tải: 5330

Nhật ký chuyến đi: 31/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV TIAN ZHU SHAN

Trọng tải: 5330

Nhật ký chuyến đi: 06/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Fukuyama (JP) - Japan

MV LUCKY STAR

Trọng tải: 22776

Nhật ký chuyến đi: 02/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Busan (KR) - Korea, Republic of

MV MBC ROSE

Trọng tải: 13050

Nhật ký chuyến đi: 27/12/18 - 03/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV HTK AURORA

Trọng tải: 2958

Nhật ký chuyến đi: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV HTK ENERGY

Trọng tải: 5359

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 127

Trọng tải: 11910

Nhật ký chuyến đi: 05/03/19 - 11/03/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 79

Trọng tải: 10090

Nhật ký chuyến đi: 09/01/19 - 13/01/19

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV TAN BINH 99

Trọng tải: 10284

Nhật ký chuyến đi: 27/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 59

Trọng tải: 24838

Nhật ký chuyến đi: 28/01/19 - 03/02/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV TAN BINH 129

Trọng tải: 23518

Nhật ký chuyến đi: 15/02/19 - 21/02/19

Cảng mở: Trincomalee (LK) - Sri Lanka

MV TAN BINH 123

Trọng tải: 23647

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 246

Trọng tải: 29721

Nhật ký chuyến đi: 30/12/18 - 07/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV TAN BINH 236

Trọng tải: 23519

Nhật ký chuyến đi: 29/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 45

Trọng tải: 23483

Nhật ký chuyến đi: 27/01/19 - 02/02/19

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV CHARLENE

Trọng tải: 28249

Nhật ký chuyến đi: 15/02/19 - 20/02/19

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV TAN BINH 89

Trọng tải: 6828

Nhật ký chuyến đi: 01/01/19 - 07/01/19

Cảng mở: Legaspi (PH) - Philippines

MV COSMIC TIGER

Trọng tải: 13591

Nhật ký chuyến đi: 06/01/19 - 11/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SILVER SMOOTH

Trọng tải: 8543

Nhật ký chuyến đi: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Chiba (JP) - Japan

MV SILVER SAFETY

Trọng tải: 8543

Nhật ký chuyến đi: 12/01/19 - 17/01/19

Cảng mở: Sihanohkville (KH) - Cambodia

MV JOYFUL SPIRIT

Trọng tải: 12271

Nhật ký chuyến đi: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV SILVER LUCKY

Trọng tải: 12271

Nhật ký chuyến đi: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV JOYFUL FORTUNE

Trọng tải: 8540

Nhật ký chuyến đi: 10/05/19 - 15/05/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV SILVER PEACE

Trọng tải: 12271

Nhật ký chuyến đi: 17/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV PRINCE HENRY

Trọng tải: 12271

Nhật ký chuyến đi: 25/05/19 - 30/05/19

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV UNIHOPE

Trọng tải: 8559

Nhật ký chuyến đi: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV TAO STAR

Trọng tải: 25064

Nhật ký chuyến đi: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV NAVIN OSPREY

Trọng tải: 7532

Nhật ký chuyến đi: 31/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Delfzijl (NL) - Netherlands

MV NAVIN FALCON

Trọng tải: 7533

Nhật ký chuyến đi: 31/12/18 - 03/01/19

Cảng mở: Seville (ES) - Spain

MV NAVIN VULTURE

Trọng tải: 7536

Nhật ký chuyến đi: 03/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Port La Nouvelle (FR) - France

MV CH DORIS

Trọng tải: 33144

Nhật ký chuyến đi: 05/01/19 - 11/01/19

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV GLOVIS MADRID

Trọng tải: 56669

Nhật ký chuyến đi: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Port Said (EG) - Egypt

MV DANCEFLORA SW

Trọng tải: 28333

Nhật ký chuyến đi: 16/01/19 - 26/01/19

Cảng mở: Hazira (IN) - India

MV SEA DOLPHIN C

Trọng tải: 33800

Nhật ký chuyến đi: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Mongla (BD) - Bangladesh

MV KHARIS PEGASUS

Trọng tải: 10102

Nhật ký chuyến đi: 18/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV BRAVO TRADER

Trọng tải: 29534

Nhật ký chuyến đi: 04/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Villanueva (PH) - Philippines

MV GONG SHUN

Trọng tải: 9282

Nhật ký chuyến đi: 22/01/19 - 27/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV BM UNION

Trọng tải: 8300

Nhật ký chuyến đi: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV XIN HAI ZHOU 26

Trọng tải: 23139

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN ZHOU 6

Trọng tải: 15256

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV XIN HAI ZHOU 2

Trọng tải: 13567

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV YUN HONG

Trọng tải: 13692

Nhật ký chuyến đi: 25/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia

MV NAVI SUNNY

Trọng tải: 17556

Nhật ký chuyến đi: 29/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV RONG DA CHANG SHA

Trọng tải: 20500

Nhật ký chuyến đi: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV KONSTANTINOS

Trọng tải: 43222

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV YU HUA

Trọng tải: 45208

Nhật ký chuyến đi: 14/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV XIN HAI ZHOU 3

Trọng tải: 11921

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Weda (ID) - Indonesia

MV SUN WINNER II

Trọng tải: 72928

Nhật ký chuyến đi: 27/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV XIN HAI ZHOU 8

Trọng tải: 4000

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV NS NINGBO

Trọng tải: 72495

Nhật ký chuyến đi: 09/01/19 - 14/01/19

Cảng mở: Youngchung (KR) - Korea, Republic of

MV SAGE SYMPHONY

Trọng tải: 58000

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

 MV AARGAU

Trọng tải: 32790

Nhật ký chuyến đi: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV YONG SHUN

Trọng tải: 9282

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV MING SHAN

Trọng tải: 6100

Nhật ký chuyến đi: 09/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV XIU SHAN

Trọng tải: 6406

Nhật ký chuyến đi: 07/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV QI SHAN 

Trọng tải: 6200

Nhật ký chuyến đi: 05/01/19 - 12/01/19

Cảng mở: Dalian (N.CN) - China

​​​​​​​MV T SYMPHONY

Trọng tải: 32451

Nhật ký chuyến đi: 21/01/19 - 26/01/19

Cảng mở: Vizag (IN) - India

Mv Alahas

Trọng tải: 12100

Nhật ký chuyến đi: 25/01/19 - 04/02/19

Cảng mở: Siam Sea Port (TH) - Thailand

Mv True Light

Trọng tải: 9000

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

Mv Istorya

Trọng tải: 13000

Nhật ký chuyến đi: 13/01/19 - 18/01/19

Cảng mở: Hazira (IN) - India

MV GALAXY SEA

Trọng tải: 6366

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV BOTH WIN 7

Trọng tải: 6930

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV JENNY OCEAN

Trọng tải: 5779

Nhật ký chuyến đi: 03/02/19 - 09/02/19

Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of

MV XING YANG 7

Trọng tải: 5600

Nhật ký chuyến đi: 02/02/19 - 07/02/19

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV HONOUR

Trọng tải: 3300

Nhật ký chuyến đi: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV REGION 87

Trọng tải: 46634

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV HUA YUN 1

Trọng tải: 22449

Nhật ký chuyến đi: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV VICTORIA 82

Trọng tải: 5234

Nhật ký chuyến đi: 09/01/19 - 16/01/19

Cảng mở: Songkhla (TH) - Thailand

MV HAI PHUONG ASIA

Trọng tải: 3102

Nhật ký chuyến đi: 29/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV HAI PHUONG 45

Trọng tải: 2969

Nhật ký chuyến đi: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV HAI PHUONG SUN

Trọng tải: 4374

Nhật ký chuyến đi: 17/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV KAI XIANG

Trọng tải: 7800

Nhật ký chuyến đi: 12/01/19 - 17/01/19

Cảng mở: Kashima (JP) - Japan

MV KAI JIE

Trọng tải: 7800

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV FU XING

Trọng tải: 10475

Nhật ký chuyến đi: 24/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Qingdao (CN) - China

MV PHU DAT 168

Trọng tải: 2996

Nhật ký chuyến đi: 27/04/19 - 30/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV FU YE

Trọng tải: 9301

Nhật ký chuyến đi: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Pusan (KR) - Korea, Republic of

MV PHU DAT 88

Trọng tải: 3162

Nhật ký chuyến đi: 08/05/19 - 12/05/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV BAO LI

Trọng tải: 16860

Nhật ký chuyến đi: 04/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV AN TRUNG 168

Trọng tải: 3071

Nhật ký chuyến đi: 07/05/19 - 12/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV MANA

Trọng tải: 4580

Nhật ký chuyến đi: 12/05/19 - 17/05/19

Cảng mở: Djibouti (DJ) - Djibouti

MV BOTH WIN 7

Trọng tải: 6930

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV STAR AQUA

Trọng tải: 28225

Nhật ký chuyến đi: 25/11/18 - 30/11/18

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV MCP VILLACH

Trọng tải: 7665

Nhật ký chuyến đi: 04/05/19 - 09/05/19

Cảng mở: Cochin (IN) - India

MV DYNAMIC OCEAN 02

Trọng tải: 7307

Nhật ký chuyến đi: 10/05/19 - 15/05/19

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV HTK SUNRISE

Trọng tải: 29828

Nhật ký chuyến đi: 04/10/18 - 10/10/18

Cảng mở: East Kalimantan (ID) - Indonesia

MV GUO SHUN 12

Trọng tải: 7800

Nhật ký chuyến đi: 24/01/19 - 30/01/19

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV BRIGHT SUCCESS

Trọng tải: 3960

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV GUO SHUN 13

Trọng tải: 8000

Nhật ký chuyến đi: 31/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Taipei (TW) - Taiwan, Province of China

MV GUO SHUN 9

Trọng tải: 13567

Nhật ký chuyến đi: 26/01/19 - 02/02/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV XIANG TONG

Trọng tải: 4450

Nhật ký chuyến đi: 13/08/18 - 18/08/18

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV BAO SHUN

Trọng tải: 28799

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV EVER LOADING

Trọng tải: 52261

Nhật ký chuyến đi: 02/02/19 - 07/02/19

Cảng mở: Djibouti (DJ) - Djibouti

MV SEVASTOPOL

Trọng tải: 8723

Nhật ký chuyến đi: 06/02/19 - 09/02/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV GUANGZHOU STAR

Trọng tải: 8005

Nhật ký chuyến đi: 14/02/19 - 19/02/19

Cảng mở: Funabashi (JP) - Japan

MV MARION ACE

Trọng tải: 8952

Nhật ký chuyến đi: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV SUN NOBLE

Trọng tải: 12131

Nhật ký chuyến đi: 08/03/19 - 15/03/19

Cảng mở: Nansha (S.CN) - China

MV DONG HONG HANG 3

Trọng tải: 21300

Nhật ký chuyến đi: 03/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Guangzhou (CN) - China

​​​​​​​MV DL ACACIA

Trọng tải: 81568

Nhật ký chuyến đi: 19/02/19 - 23/02/19

Cảng mở: Mundra (IN) - India

MV MARITIME VOAYGER

Trọng tải: 64400

Nhật ký chuyến đi: 01/03/19 - 05/03/19

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV SKYE ANGEL

Trọng tải: 7200

Nhật ký chuyến đi: 20/02/19 - 25/02/19

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV PHUONG DONG 10

Trọng tải: 6563

Nhật ký chuyến đi: 29/01/18 - 02/02/18

Cảng mở: Vung Tau (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 03

Trọng tải: 7307

Nhật ký chuyến đi: 27/02/19 - 28/02/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV RICH HONOR

Trọng tải: 4031

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Osaka (JP) - Japan

MV RICH MIGHTY

Trọng tải: 4147

Nhật ký chuyến đi: 13/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV INTERLINK ABILITY

Trọng tải: 38680

Nhật ký chuyến đi: 20/03/19 - 25/03/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV HEILAN BROTHER

Trọng tải: 56759

Nhật ký chuyến đi: 15/04/19 - 20/04/19

Cảng mở: Tema (GH) - Ghana

MV FAREAST HONESTY

Trọng tải: 56841

Nhật ký chuyến đi: 19/04/19 - 24/04/19

Cảng mở: Binh Thuan (VN) - Viet Nam

MV LILA II

Trọng tải: 34604

Nhật ký chuyến đi: 16/04/19 - 21/04/19

Cảng mở: Hon Net (VN) - Viet Nam

MV BMC COSMOS

Trọng tải: 8757

Nhật ký chuyến đi: 15/11/19 - 20/11/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV FUAT BEY

Trọng tải: 35436

Nhật ký chuyến đi: 25/04/19 - 30/04/19

Cảng mở: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

MV PVT AROMA

Trọng tải: 27112

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THANH BA

Trọng tải: 7445

Nhật ký chuyến đi: 16/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV VAN DON SEA

Trọng tải: 7734

Nhật ký chuyến đi: 21/03/18 - 26/03/18

Cảng mở: Belawan (ID) - Indonesia

MV SABADA

Trọng tải: 6507

Nhật ký chuyến đi: 17/04/19 - 20/04/19

Cảng mở: East India (IN) - India

MV HONG LI

Trọng tải: 26435

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV AROSA

Trọng tải: 20001

Nhật ký chuyến đi: 01/05/19 - 07/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TLC 01

Trọng tải: 6596

Nhật ký chuyến đi: 04/05/19 - 09/05/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DYNAMIC OCEAN 27

Trọng tải: 7346

Nhật ký chuyến đi: 10/04/18 - 15/04/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV SMART LISA

Trọng tải: 38868

Nhật ký chuyến đi: 06/05/19 - 13/05/19

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV AKSON SERIN

Trọng tải: 48821

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Johor (MY) - Malaysia

MV VENUS

Trọng tải: 11560

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV VENTO GRECALE

Trọng tải: 29572

Nhật ký chuyến đi: 25/04/19 - 01/05/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV GREENERY SEA

Trọng tải: 36256

Nhật ký chuyến đi: 29/04/19 - 03/05/19

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV HO FUA

Trọng tải: 11600

Nhật ký chuyến đi: 29/04/19 - 04/05/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

 MV AGERI

Trọng tải: 56754

Nhật ký chuyến đi: 03/05/19 - 08/05/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DONG HONG 8

Trọng tải: 16300

Nhật ký chuyến đi: 24/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV HAI PHUONG GLORY

Trọng tải: 5141

Nhật ký chuyến đi: 12/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV T PRIME

Trọng tải: 32451

Nhật ký chuyến đi: 12/04/18 - 17/04/18

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV OS 35

Trọng tải: 35600

Nhật ký chuyến đi: 26/09/18 - 03/10/18

Cảng mở: Duqm (OM) - Oman

MV QI CHEN

Trọng tải: 22050

Nhật ký chuyến đi: 17/04/19 - 22/04/19

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV SANTA SURIA NAREE

Trọng tải: 10613

Nhật ký chuyến đi: 11/05/19 - 16/05/19

Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China

MV GOLDEN SUN

Trọng tải: 27760

Nhật ký chuyến đi: 25/05/19 - 30/05/19

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV POCHARD S

Trọng tải: 37380

Nhật ký chuyến đi: 21/05/19 - 26/05/19

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV SEA ARROW

Trọng tải: 46747

Nhật ký chuyến đi: 02/06/19 - 07/06/19

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV ROYAL 16

Trọng tải: 5618

Nhật ký chuyến đi: 12/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV HUANGYAN SPIRIT

Trọng tải: 22844

Nhật ký chuyến đi: 10/08/19 - 15/08/19

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV SUNRISE 69

Trọng tải: 7131

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV LIANGHUI

Trọng tải: 8005

Nhật ký chuyến đi: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SUNRISE 69

Trọng tải: 7131

Nhật ký chuyến đi: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Davao (PH) - Philippines

MV YAMA HARU

Trọng tải: 7448

Nhật ký chuyến đi: 10/10/18 - 15/10/18

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV ROYAL 45

Trọng tải: 4374

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV TOYO HARU

Trọng tải: 5850

Nhật ký chuyến đi: 25/09/19 - 30/09/19

Cảng mở: Shidao (CN) - China

MV OCEAN PEACE 8

Trọng tải: 10080

Nhật ký chuyến đi: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: East India (IN) - India

MV TOMI HARU

Trọng tải: 5850

Nhật ký chuyến đi: 05/09/19 - 10/10/19

Cảng mở: Huangpu (S.CN) - China

MV ROYAL 18

Trọng tải: 5618

Nhật ký chuyến đi: 25/10/20 - 30/10/20

Cảng mở: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

MV ROYAL 45

Trọng tải: 4374

Nhật ký chuyến đi: 14/11/20 - 18/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV EAGLE STRAIT

Trọng tải: 56882

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV THAI BINH 35

Trọng tải: 3040

Nhật ký chuyến đi: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV THAI BINH 38

Trọng tải: 0

Nhật ký chuyến đi: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV BAO SHENG

Trọng tải: 28399

Nhật ký chuyến đi: 13/10/20 - 18/10/20

Cảng mở: Isabel (PH) - Philippines

MV AN THINH PHU 08

Trọng tải: 6651

Nhật ký chuyến đi: 25/10/20 - 30/10/20

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV AN BINH 18

Trọng tải: 4374

Nhật ký chuyến đi: 22/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: Zamboanga (PH) - Philippines

MV CHANG XIONG

Trọng tải: 8394

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV HAI BINH 16

Trọng tải: 4375

Nhật ký chuyến đi: 31/10/20 - 05/11/20

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV SCSC LUCK

Trọng tải: 8397

Nhật ký chuyến đi: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV VINALINES UNITY

Trọng tải: 22625

Nhật ký chuyến đi: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV SCSC FORTUNE

Trọng tải: 8411

Nhật ký chuyến đi: 07/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV MERCURY

Trọng tải: 11288

Nhật ký chuyến đi: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV AIGRET

Trọng tải: 8876

Nhật ký chuyến đi: 18/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

MV JUPITER

Trọng tải: 12124

Nhật ký chuyến đi: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: South China (CN) - China

MV ALL RICH

Trọng tải: 9727

Nhật ký chuyến đi: 12/03/18 - 17/03/18

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV QI XIA SHAN

Trọng tải: 13939

Nhật ký chuyến đi: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

Mv Dong An Queen

Trọng tải: 5295

Nhật ký chuyến đi: 03/10/18 - 08/10/18

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV WU YI SHAN

Trọng tải: 13802

Nhật ký chuyến đi: 25/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

Mv Bright Success

Trọng tải: 3960

Nhật ký chuyến đi: 12/10/18 - 17/10/18

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV MING YUE 69

Trọng tải: 6301

Nhật ký chuyến đi: 14/10/20 - 18/10/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV DMC VENUS

Trọng tải: 6568

Nhật ký chuyến đi: 17/01/19 - 23/01/19

Cảng mở: Taipei (TW) - Taiwan, Province of China

MV TRUONG MINH DRAGON

Trọng tải: 13254

Nhật ký chuyến đi: 04/11/20 - 06/11/20

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV TRUONG MINH OCEAN

Trọng tải: 13254

Nhật ký chuyến đi: 29/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV TRUONG MINH STAR

Trọng tải: 10287

Nhật ký chuyến đi: 19/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV HOANG PHUONG VIGOR

Trọng tải: 4103

Nhật ký chuyến đi: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HOANG PHUONG STAR

Trọng tải: 4334

Nhật ký chuyến đi: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (TH) - Thailand

MV HOANG PHUONG LUCKY

Trọng tải: 6592

Nhật ký chuyến đi: 10/10/20 - 15/10/20

Cảng mở: South China (CN) - China

MV NEW SAILING 3

Trọng tải: 2800

Nhật ký chuyến đi: 22/10/20 - 27/10/20

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV NEW SAILING 5

Trọng tải: 2700

Nhật ký chuyến đi: 20/10/20 - 25/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV J.PEACE

Trọng tải: 11085

Nhật ký chuyến đi: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (CN) - China

MV SEVEN STAR

Trọng tải: 4400

Nhật ký chuyến đi: 31/10/20 - 05/11/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV PRECIOUS OCEAN

Trọng tải: 12909

Nhật ký chuyến đi: 26/10/20 - 01/11/20

Cảng mở: Phom Penh (KH) - Cambodia

MV WAKABA

Trọng tải: 7140

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV JNS-3

Trọng tải: 2610

Nhật ký chuyến đi: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (JP) - Japan

MV HAN REN

Trọng tải: 20106

Nhật ký chuyến đi: 11/10/20 - 16/10/20

Cảng mở: Kolkata (IN) - India

MV TOKU HARU

Trọng tải: 10088

Nhật ký chuyến đi: 26/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Manila (PH) - Philippines

MV FUKU HARU

Trọng tải: 10088

Nhật ký chuyến đi: 28/10/20 - 02/11/20

Cảng mở: Nanjing (CN) - China

MV SPRING HUMMER

Trọng tải: 10750

Nhật ký chuyến đi: 02/11/20 - 06/11/20

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV TU SON

Trọng tải: 6582

Nhật ký chuyến đi: 15/11/20 - 20/11/20

Cảng mở: Bontang (ID) - Indonesia

MV ALLIANCE NO.1

Trọng tải: 2825

Nhật ký chuyến đi: 15/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV ALLIANCE NO.2

Trọng tải: 2775

Nhật ký chuyến đi: 17/10/20 - 22/10/20

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ALLIANCE NO.3

Trọng tải: 2787

Nhật ký chuyến đi: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Tokyo Bay (JP) - Japan

MV MERGING GRAND 17

Trọng tải: 12034

Nhật ký chuyến đi: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Batangas (PH) - Philippines

MV LIXIANG

Trọng tải: 13030

Nhật ký chuyến đi: 27/10/20 - 02/11/20

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV MERGING GRAND 9

Trọng tải: 9998

Nhật ký chuyến đi: 14/11/20 - 19/11/20

Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore

MV UNICORN BRAVO

Trọng tải: 8760

Nhật ký chuyến đi: 14/10/20 - 20/10/20

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV JIN SHAN

Trọng tải: 28564

Nhật ký chuyến đi: 25/10/20 - 31/10/20

Cảng mở: Poro Point (PH) - Philippines

MV KAI HONG

Trọng tải: 7800

Nhật ký chuyến đi: 01/11/20 - 05/11/20

Cảng mở: Huanghua (CN) - China

MV VW PEACE

Trọng tải: 9423

Nhật ký chuyến đi: 21/10/20 - 26/10/20

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV CHEN YANG

Trọng tải: 5318

Nhật ký chuyến đi: 14/01/19 - 19/01/19

Cảng mở: Taichung (TW) - Taiwan, Province of China

MV KAI YUE

Trọng tải: 7800

Nhật ký chuyến đi: 31/10/20 - 05/11/20

Cảng mở: Zhoushan (N.CN) - China

MV TAN BINH 245

Trọng tải: 28371

Nhật ký chuyến đi: 17/10/20 - 21/10/20

Cảng mở: Cam Pha (VN) - Viet Nam

MV NAM PHAT STAR

Trọng tải: 3084

Nhật ký chuyến đi: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV TAN BINH 59

Trọng tải: 24838

Nhật ký chuyến đi: 18/10/20 - 23/10/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV HTK DISCOVERY

Trọng tải: 37322

Nhật ký chuyến đi: 13/10/19 - 18/10/19

Cảng mở: Haldia (IN) - India

MV TAN BINH 134

Trọng tải: 24600

Nhật ký chuyến đi: 19/10/20 - 24/10/20

Cảng mở: Trincomalee (LK) - Sri Lanka

MV GOLD EAGLE

Trọng tải: 9002

Nhật ký chuyến đi: 26/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of

MV TAN NINH 135

Trọng tải: 28492

Nhật ký chuyến đi: 01/01/70 - 01/01/70

Cảng mở: -

MV AFFLUENT OCEAN

Trọng tải: 9147

Nhật ký chuyến đi: 11/01/18 - 16/01/18

Cảng mở: Xiamen (CN) - China

MV VAST OCEAN 1

Trọng tải: 9038

Nhật ký chuyến đi: 15/01/18 - 20/01/18

Cảng mở: Lianyungang (CN) - China

MV TAN BINH 135

Trọng tải: 28492

Nhật ký chuyến đi: 07/11/20 - 13/11/20

Cảng mở: Semarang (ID) - Indonesia

MV FLOURISH OCEAN

Trọng tải: 10065

Nhật ký chuyến đi: 25/01/18 - 31/01/18

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV TAN BINH 256

Trọng tải: 28701

Nhật ký chuyến đi: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: OPEN SEA (PH) - Philippines

MV VAST OCEAN 5

Trọng tải: 12205

Nhật ký chuyến đi: 30/01/18 - 03/02/18

Cảng mở: Shanghai (CN) - China

MV TAN BINH 259

Trọng tải: 31901

Nhật ký chuyến đi: 29/10/20 - 04/11/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV DAI DUONG QUEEN

Trọng tải: 10033

Nhật ký chuyến đi: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 136

Trọng tải: 29887

Nhật ký chuyến đi: 24/10/20 - 29/10/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV QUANG MINH

Trọng tải: 3800

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Kota Kinabalu (MY) - Malaysia

MV DAI DUONG SEA

Trọng tải: 4376

Nhật ký chuyến đi: 25/12/18 - 31/12/18

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV TAN BINH 234

Trọng tải: 32936

Nhật ký chuyến đi: 06/11/20 - 11/11/20

Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong

MV QUANG MINH 5

Trọng tải: 4375

Nhật ký chuyến đi: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV TAN BINH 239

Trọng tải: 32911

Nhật ký chuyến đi: 23/10/20 - 28/10/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV QUANG MINH 7

Trọng tải: 5385

Nhật ký chuyến đi: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia

MV QUANG MINH 18

Trọng tải: 4375

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

MV QUANG MINH 6

Trọng tải: 4375

Nhật ký chuyến đi: 03/01/19 - 09/01/19

Cảng mở: Pasir Gudang (MY) - Malaysia

MV QUANG MINH 9

Trọng tải: 4374

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Batam Island (ID) - Indonesia

MV TRANSCO SKY

Trọng tải: 7833

Nhật ký chuyến đi: 27/10/19 - 31/10/19

Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam

MV CHENG LU 1

Trọng tải: 8238

Nhật ký chuyến đi: 10/10/19 - 15/10/19

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV TRANSCO GLORY

Trọng tải: 8782

Nhật ký chuyến đi: 20/10/19 - 25/10/19

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV WAKABA

Trọng tải: 7140

Nhật ký chuyến đi: 25/12/18 - 31/12/18

Cảng mở: Niihama (JP) - Japan

MV ZHONGYU 89

Trọng tải: 54808

Nhật ký chuyến đi: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV GIANG HAI 11

Trọng tải: 5262

Nhật ký chuyến đi: 29/10/19 - 02/11/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SINO 5

Trọng tải: 7795

Nhật ký chuyến đi: 07/04/18 - 12/04/18

Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam

MV VANTAGE WAVE

Trọng tải: 33421

Nhật ký chuyến đi: 24/10/19 - 31/10/19

Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China

MV YU BRIGHT

Trọng tải: 11600

Nhật ký chuyến đi: 29/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV NEW SAILING 1

Trọng tải: 9549

Nhật ký chuyến đi: 30/01/19 - 06/02/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV TREASURE OCEAN

Trọng tải: 11885

Nhật ký chuyến đi: 20/11/19 - 25/11/19

Cảng mở: Qinzhou (CN) - China

MV ORANGE DREAM

Trọng tải: 11042

Nhật ký chuyến đi: 13/02/19 - 18/02/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV ORANGE LINK

Trọng tải: 16397

Nhật ký chuyến đi: 13/11/19 - 18/11/19

Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of

MV OS KANO 35

Trọng tải: 35360

Nhật ký chuyến đi: 01/05/19 - 05/05/19

Cảng mở: Gresik (ID) - Indonesia

MV OCEAN TRADE  

Trọng tải: 29591

Nhật ký chuyến đi: 11/11/19 - 16/11/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV UNIVERSE HONESTY

Trọng tải: 28250

Nhật ký chuyến đi: 09/11/19 - 14/11/19

Cảng mở: Cjk (N.CN) - China

MV BMC CAROL

Trọng tải: 14181

Nhật ký chuyến đi: 12/11/19 - 17/11/19

Cảng mở: Macun (CN) - China

MV SILVER SAILING

Trọng tải: 8543

Nhật ký chuyến đi: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of

MV MEGA STAR

Trọng tải: 8142

Nhật ký chuyến đi: 06/03/19 - 11/03/19

Cảng mở: Sihanohkville (KH) - Cambodia

MV PVT-HN

Trọng tải: 28379

Nhật ký chuyến đi: 27/04/19 - 02/05/19

Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia

MV PVT AROMA

Trọng tải: 27112

Nhật ký chuyến đi: 02/01/19 - 08/01/19

Cảng mở: Penang (MY) - Malaysia

MV HAI DUONG 36

Trọng tải: 10977

Nhật ký chuyến đi: 18/12/19 - 23/12/19

Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh

MV HAI DUONG 09

Trọng tải: 10959

Nhật ký chuyến đi: 09/12/19 - 14/12/19

Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh

MV HOANG TRIEU 68 

Trọng tải: 7080

Nhật ký chuyến đi: 10/03/19 - 15/03/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV BAI HUA

Trọng tải: 7847

Nhật ký chuyến đi: 08/05/19 - 13/05/19

Cảng mở: Bacolod (PH) - Philippines

MV PNT MIGHTY

Trọng tải: 12947

Nhật ký chuyến đi: 13/01/20 - 20/01/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV GREEN HARVEST

Trọng tải: 49580

Nhật ký chuyến đi: 13/01/20 - 20/01/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV THAI BINH 039

Trọng tải: 9161

Nhật ký chuyến đi: 07/01/19 - 13/01/19

Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

MV HTK PHOENIX

Trọng tải: 28331

Nhật ký chuyến đi: 24/09/18 - 05/10/18

Cảng mở: Ciwandan (ID) - Indonesia

MV GIANG HAI 09

Trọng tải: 4738

Nhật ký chuyến đi: 16/01/20 - 23/01/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV VIMARU PEARL

Trọng tải: 8889

Nhật ký chuyến đi: 11/02/20 - 17/02/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV GIANG HAI

Trọng tải: 4739

Nhật ký chuyến đi: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand

MV NEW WIND

Trọng tải: 9239

Nhật ký chuyến đi: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV JINGANG MOUNTAIN   

Trọng tải: 16371

Nhật ký chuyến đi: 21/02/20 - 28/02/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV SRI WANDARI INDAH

Trọng tải: 73852

Nhật ký chuyến đi: 20/02/20 - 29/02/20

Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia

MV VIET THANG 136

Trọng tải: 5175

Nhật ký chuyến đi: 15/05/19 - 20/05/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV VISSAI VCT 02

Trọng tải: 22502

Nhật ký chuyến đi: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Subic (PH) - Philippines

MV EVER COMFORT

Trọng tải: 10620

Nhật ký chuyến đi: 17/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV VENUS

Trọng tải: 11560

Nhật ký chuyến đi: 26/12/18 - 02/01/19

Cảng mở: Samarinda (ID) - Indonesia

MV VISSAI VCT 05

Trọng tải: 22502

Nhật ký chuyến đi: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV SAFE WAY

Trọng tải: 5440

Nhật ký chuyến đi: 23/03/20 - 30/03/20

Cảng mở: Himeji (JP) - Japan

MV PHUONG NAM 1

Trọng tải: 6544

Nhật ký chuyến đi: 25/01/20 - 30/01/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV HUI FENG 6

Trọng tải: 7645

Nhật ký chuyến đi: 13/03/20 - 18/03/20

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV THANH CONG 45

Trọng tải: 3031

Nhật ký chuyến đi: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV PHU AN 289

Trọng tải: 3170

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand

MV THANG LONG

Trọng tải: 8934

Nhật ký chuyến đi: 29/03/20 - 26/03/20

Cảng mở: Tuticorin (IN) - India

MV SN QUEEN

Trọng tải: 11478

Nhật ký chuyến đi: 26/03/20 - 31/03/20

Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam

MV BJ QUEEN

Trọng tải: 11421

Nhật ký chuyến đi: 02/04/20 - 09/04/20

Cảng mở: Vizag (IN) - India

MV HONG LINH 1

Trọng tải: 13291

Nhật ký chuyến đi: 01/11/20 - 05/11/20

Cảng mở: Donghae (KR) - Korea, Republic of

MV VINALINES MIGHTY

Trọng tải: 22502

Nhật ký chuyến đi: 10/05/18 - 15/05/18

Cảng mở: Surabaya (ID) - Indonesia

MV PHU AN 368

Trọng tải: 5063

Nhật ký chuyến đi: 15/01/19 - 22/01/19

Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

MV PHU AN 369

Trọng tải: 5360

Nhật ký chuyến đi: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV VSG DREAM

Trọng tải: 7748

Nhật ký chuyến đi: 01/05/20 - 08/05/20

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

MV ASHICO VICTORIA

Trọng tải: 10071

Nhật ký chuyến đi: 31/03/20 - 05/04/20

Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia

MV GOLDEN ATLANTIC 

Trọng tải: 28599

Nhật ký chuyến đi: 15/04/20 - 20/04/20

Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia

MV TOYO STAR

Trọng tải: 12121

Nhật ký chuyến đi: 16/09/20 - 21/09/20

Cảng mở: Tsu (JP) - Japan

MV SILK ROAD LIANG HUI

Trọng tải: 7615

Nhật ký chuyến đi: 15/03/20 - 20/03/20

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV SUBARU 7

Trọng tải: 8560

Nhật ký chuyến đi: 27/03/20 - 02/04/20

Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam

MV GOLDEN CENTURY 

Trọng tải: 28196

Nhật ký chuyến đi: 18/04/20 - 23/04/20

Cảng mở: Kakinada (IN) - India

MV GOLDEN AMOR

Trọng tải: 26465

Nhật ký chuyến đi: 04/04/20 - 10/04/20

Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh

MV PEGASUS 03

Trọng tải: 8188

Nhật ký chuyến đi: 10/09/20 - 15/09/20

Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines

MV YU JIN ACE

Trọng tải: 17556

Nhật ký chuyến đi: 30/04/19 - 03/05/19

Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia

MV VSG GLORY

Trọng tải: 8192

Nhật ký chuyến đi: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam

3000 STEEL SCRAP FRM NHA TRANG TO HAIPHONG DOMESTIC

Số lượng hàng (Tấn): 3000

Thời gian xếp hàng: 01/01/18 - 05/01/18

Cảng xếp hàng: Nha Trang (VN) - Viet Nam

7000CBM ROUND LOGS

Số lượng hàng (Tấn): 8000

Thời gian xếp hàng: 31/10/17 - 15/11/17

Cảng xếp hàng: Lianyungang (CN) - China

15000 MTS CEMENT FRM VN TO PH

Số lượng hàng (Tấn): 15000 +/-10PCT

Thời gian xếp hàng: 19/10/17 - 31/10/17

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

2400 MTS BAG RICE FRM VN TO MY

Số lượng hàng (Tấn): 2400 +/-5PCT

Thời gian xếp hàng: 12/02/18 - 17/02/18

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

20000 MTS STEEL COILS FRM CHINA TO VN

Số lượng hàng (Tấn): 20000 +/-10PCT

Thời gian xếp hàng: 27/01/18 - 02/02/18

Cảng xếp hàng: Shanghai (CN) - China

TAPIOCA CHIP IN BULK HOT TO FIX

Số lượng hàng (Tấn): 10000 +-/5 PCT

Thời gian xếp hàng: 10/01/18 - 20/01/18

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

WBP IN BULK FRM INDO TO VIETNAM

Số lượng hàng (Tấn): 6500 +/-10PCT

Thời gian xếp hàng: 24/01/18 - 29/01/18

Cảng xếp hàng: Surabaya (ID) - Indonesia

12000MTS CLINKER IN BULK FRM MY TO MY

Số lượng hàng (Tấn): 2*6000-8000MTS +/-10PCT

Thời gian xếp hàng: 08/02/18 - 13/02/18

Cảng xếp hàng: Lumut (MY) - Malaysia

25000MTS MILL SCALE HOT TO FIX

Số lượng hàng (Tấn): 25000

Thời gian xếp hàng: 05/02/18 - 10/02/18

Cảng xếp hàng: Ciwandan (ID) - Indonesia

5,400MT THAI CORN IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 5400

Thời gian xếp hàng: 25/01/18 - 30/01/18

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

6400MTS THAI CORN IN BULK HOT TO FIX

Số lượng hàng (Tấn): 6300-6400

Thời gian xếp hàng: 25/01/18 - 31/01/18

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

8000MTS LIME STONE FRM VIETNAM TO CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 7000-8000

Thời gian xếp hàng: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng xếp hàng: Cua Lo (VN) - Viet Nam

SAWN TIMBER IN BUNDLES

Số lượng hàng (Tấn): 3000-3200 CBM

Thời gian xếp hàng: 01/03/18 - 05/03/18

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

7000-10000MTS CHIPSTONE IN BULK FROM VN TO BANGLADESH

Số lượng hàng (Tấn): 7000-10000

Thời gian xếp hàng: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng xếp hàng: Cua Lo (VN) - Viet Nam

7300mt met coke in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 7300

Thời gian xếp hàng: 20/02/18 - 25/02/18

Cảng xếp hàng: Qinzhou (CN) - China

7000- 8000MT LIMESTONE FRM VN TO INDONESIA

Số lượng hàng (Tấn): 7000-8000

Thời gian xếp hàng: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng xếp hàng: Cua Lo (VN) - Viet Nam

STEEL BILLET FRM TAIWAI TO MANILA

Số lượng hàng (Tấn): 13000

Thời gian xếp hàng: 10/03/18 - 15/03/18

Cảng xếp hàng: Suao (TW) - Taiwan, Province of China

FERTILIZER FRM MALAYSIA TO INDONESIA

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 19/03/18 - 24/03/18

Cảng xếp hàng: Lahad datu (MY) - Malaysia

5000mt silicon Manganese in bulk frm Malaysia to Malaysia

Số lượng hàng (Tấn): 5000

Thời gian xếp hàng: 25/02/18 - 28/02/18

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

5000cbm round logs frm Malaysia to China

Số lượng hàng (Tấn): 5000

Thời gian xếp hàng: 25/02/18 - 28/02/18

Cảng xếp hàng: Sipitang (MY) - Malaysia

6000MTS FERTILIZER FRM CHINA TO THAILAND

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 13/03/18 - 18/03/18

Cảng xếp hàng: Beihai (CN) - China

7000MTS PETCOKE FRM INDO TO TAIWAN

Số lượng hàng (Tấn): 7000

Thời gian xếp hàng: 01/03/18 - 07/03/18

Cảng xếp hàng: Surabaya (ID) - Indonesia

8000MTS BAGGED SALT FRM INDIA TO OMAN

Số lượng hàng (Tấn): 5000-8000

Thời gian xếp hàng: 05/03/18 - 10/03/18

Cảng xếp hàng: Kandla (IN) - India

3000MTS BORATE FRM MALAYSIA TO INDONESIA

Số lượng hàng (Tấn): 3000

Thời gian xếp hàng: 01/03/18 - 06/03/18

Cảng xếp hàng: Port Kelang (MY) - Malaysia

6,000MT STEEL FRM OMAN TO BANGLADESH

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 27/02/18 - 02/03/18

Cảng xếp hàng: Duqm (OM) - Oman

3000MT Steel Scrap from PHILIPPINES TO VIETNAM

Số lượng hàng (Tấn): 3000

Thời gian xếp hàng: 13/03/18 - 18/03/18

Cảng xếp hàng: Subic (PH) - Philippines

6000mt bulk dap Frm VIETNAM TO INDIA

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 01/03/18 - 05/03/18

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

GYPSUM IN BULK FRM THAILAND TO VIETNAM

Số lượng hàng (Tấn): 6000-9000

Thời gian xếp hàng: 04/04/18 - 09/04/18

Cảng xếp hàng: Thatong (TH) - Thailand

NICKEL ORE IN BULK FRM INDONESIA TO CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 55000

Thời gian xếp hàng: 25/03/18 - 30/03/18

Cảng xếp hàng: Pomala (ID) - Indonesia

COAL IN BULK FROM INDONESIA TO SOUTH CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 30000-70000

Thời gian xếp hàng: 05/04/18 - 15/04/18

Cảng xếp hàng: East Kalimantan (ID) - Indonesia

RICE IN BAG FROM VIETNAM TO SOUTH CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 2000-4000

Thời gian xếp hàng: 19/03/18 - 29/03/18

Cảng xếp hàng: Can Tho (VN) - Viet Nam

Prime Steel Billet in loose bundles from INDONESIA TO PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 5000

Thời gian xếp hàng: 09/04/18 - 14/04/18

Cảng xếp hàng: Belawan (ID) - Indonesia

CEMENT IN JUMPO FROM THAILAND TO PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 20000

Thời gian xếp hàng: 20/04/18 - 25/04/18

Cảng xếp hàng: Kohsichang (TH) - Thailand

River sand in bulk from malaysia to india

Số lượng hàng (Tấn): 50000

Thời gian xếp hàng: 01/04/18 - 06/04/18

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

copper concentrate in bulk from Malaysia to China

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 19/03/18 - 26/03/18

Cảng xếp hàng: Port Kelang (MY) - Malaysia

Pig iron from malaysia to vietnam

Số lượng hàng (Tấn): 5000

Thời gian xếp hàng: 19/03/18 - 26/03/18

Cảng xếp hàng: Penang (MY) - Malaysia

IRON PIPE FROM CHINA TO HAI PHONG

Số lượng hàng (Tấn): 11000 CBM

Thời gian xếp hàng: 25/03/18 - 30/03/18

Cảng xếp hàng: Lianyungang (CN) - China

COKE FROM CHINA TO VIETNAM

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 25/03/18 - 30/03/18

Cảng xếp hàng: Dongjiakou (CN) - China

1000mts cement from vietnam to philippines

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 21/04/18 - 26/04/18

Cảng xếp hàng: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

8000mts wheat in bulk from Viet Nam to Myanmar

Số lượng hàng (Tấn): 8000

Thời gian xếp hàng: 07/04/18 - 12/04/18

Cảng xếp hàng: Phu My (VN) - Viet Nam

ILMENITE ORE IN BULK FROM VIETNAM TO SOUTH CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 3000

Thời gian xếp hàng: 28/03/18 - 02/04/18

Cảng xếp hàng: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

20000mts cement from Viet Nam to Hongkong

Số lượng hàng (Tấn): 20000

Thời gian xếp hàng: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng xếp hàng: Vissai International (VN) - Viet Nam

8000mts scrap iron from Philippines to malaysia

Số lượng hàng (Tấn): 7000-8000

Thời gian xếp hàng: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng xếp hàng: Davao (PH) - Philippines

19,000mts cement from Viet Nam to Taiwan

Số lượng hàng (Tấn): 19000

Thời gian xếp hàng: 15/04/18 - 20/04/18

Cảng xếp hàng: Quang Ninh (VN) - Viet Nam

70000mts Yellow Corn from Brazil to North Viet Nam

Số lượng hàng (Tấn): 70000

Thời gian xếp hàng: 10/04/18 - 15/04/18

Cảng xếp hàng: Santos (BR) - Brazil

4600mt manganese ore from Malaysia to China

Số lượng hàng (Tấn): 4600

Thời gian xếp hàng: 03/04/18 - 15/04/18

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

bagged rice from Viet Nam to Indonesia

Số lượng hàng (Tấn): 15000-30000

Thời gian xếp hàng: 20/04/18 - 15/05/18

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

ZINC CONCS FROM ERITREA TO CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 11500

Thời gian xếp hàng: 05/04/18 - 12/04/18

Cảng xếp hàng: Massawa (ER) - Eritrea

CEMENT IN BULK FROM VIETNAM TO S.CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 15000-22000

Thời gian xếp hàng: 01/04/18 - 06/04/18

Cảng xếp hàng: Nghi Son (VN) - Viet Nam

28,000MT-30,000MT 10% IN CHOP CEMENT IN BAG,SF:1.1-1.2 WOG

Số lượng hàng (Tấn): 28000-30000

Thời gian xếp hàng: 15/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Hon Gai (VN) - Viet Nam

10,000MT BULK CLINKER FRM VN TO CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 07/08/18 - 17/08/18

Cảng xếp hàng: Vissai International (VN) - Viet Nam

4,500MT P.UREA BULK 10% OO

Số lượng hàng (Tấn): 4500

Thời gian xếp hàng: 03/08/18 - 10/08/18

Cảng xếp hàng: Palempang (ID) - Indonesia

22000MT BULK CLINKER MOLOO 10PCT

Số lượng hàng (Tấn): 22000

Thời gian xếp hàng: 05/08/18 - 15/08/18

Cảng xếp hàng: Vissai International (VN) - Viet Nam

15000MT BULK CEMENT MOLOO

Số lượng hàng (Tấn): 15000

Thời gian xếp hàng: 15/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Vissai International (VN) - Viet Nam

ABT 7556MT STEEL RAILS AND 700MT TURNOUT

Số lượng hàng (Tấn): 8200

Thời gian xếp hàng: 05/08/18 - 10/08/18

Cảng xếp hàng: Fangcheng (S.CN) - China

ABT 11300MT STEEL RAIL

Số lượng hàng (Tấn): 11300

Thời gian xếp hàng: 20/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Fangcheng (S.CN) - China

25,000MTS CLINKER IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 25000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

20,000MTS CEMENT IN SLING BAGS AND JUMBO BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 20000

Thời gian xếp hàng: 01/09/18 - 05/09/18

Cảng xếp hàng: Hon Gai (VN) - Viet Nam

6,000 MT to 9,000 MT clinker in bulk FROM VIET NAM TO MALAYSIA

Số lượng hàng (Tấn): 6000-9000

Thời gian xếp hàng: 05/08/18 - 15/09/18

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

25000 CLINKER IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 25000

Thời gian xếp hàng: 10/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Nghi Son (VN) - Viet Nam

10000MT MANGANESE ORE IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 10000-11000

Thời gian xếp hàng: 15/08/18 - 25/08/18

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

11000MT FERTILIZER IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 11000

Thời gian xếp hàng: 06/08/18 - 16/08/18

Cảng xếp hàng: Nanjing (CN) - China

7000MT AGRI PROD IN BLK

Số lượng hàng (Tấn): 7000

Thời gian xếp hàng: 20/08/18 - 25/08/18

Cảng xếp hàng: Bontang (ID) - Indonesia

6,000MTS CORN IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 15/08/18 - 25/08/18

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

7,000 UPTO 10,000mt Gypsum in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 7000-10000

Thời gian xếp hàng: 10/08/18 - 15/08/18

Cảng xếp hàng: Ulsan (KR) - Korea, Republic of

6000MT STEEL BILLETS

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Da Nang (VN) - Viet Nam

31000MT STEEL BILLETS

Số lượng hàng (Tấn): 31000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

Min 16000mt of iron ore in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 16000

Thời gian xếp hàng: 14/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Hon La (VN) - Viet Nam

2500mt scrap steel

Số lượng hàng (Tấn): 2500

Thời gian xếp hàng: 16/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Subic (PH) - Philippines

6000 UPTO 7000 mt silica sand in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 6000-7000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Dam Mon (VN) - Viet Nam

8000 MT SILICA SAND 

Số lượng hàng (Tấn): 8000

Thời gian xếp hàng: 30/08/18 - 05/09/18

Cảng xếp hàng: Kuala Terengganu (MY) - Malaysia

7000 UPTO 8000 MT SILICA SAND IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 7000-8000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Chan May (VN) - Viet Nam

3000 M3 SAWN TIMBER IN BUNDLE

Số lượng hàng (Tấn): 3000 (CBM)

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

5000 UPTO 8000MTS TAPIOCA CHIP IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 5000-8000

Thời gian xếp hàng: 15/08/18 - 25/08/18

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

5000mt min max bulk sugar

Số lượng hàng (Tấn): 5000

Thời gian xếp hàng: 20/08/18 - 25/08/18

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

10000mt Coke in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 10/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Cigading (ID) - Indonesia

20000MT OF CEMENT OR CLINKER IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 20000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Padang (ID) - Indonesia

10000MT FERRO NICKELS IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Kendari (ID) - Indonesia

4000 mts rice in bags

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 12/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: My Thoi (VN) - Viet Nam

6000cbm round logs frm Malaysia to Viet Nam

Số lượng hàng (Tấn): 4000-6000

Thời gian xếp hàng: 15/08/18 - 25/08/18

Cảng xếp hàng: Oro Bay (PG) - Papua New Guinea

5000 upto 10300 mt bagged rice

Số lượng hàng (Tấn): 5000-10300

Thời gian xếp hàng: 10/08/18 - 15/08/18

Cảng xếp hàng: Kohsichang (TH) - Thailand

10700 upto 10900 mt bagged rice

Số lượng hàng (Tấn): 10700-10900

Thời gian xếp hàng: 10/08/18 - 15/08/18

Cảng xếp hàng: Kohsichang (TH) - Thailand

6000MTS MOLOO WBP IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 15/08/18 - 23/08/18

Cảng xếp hàng: Makassar (ID) - Indonesia

10000-12000mts Fertilizer Urea in 50 kg bag pre-sling 1.5 tons

Số lượng hàng (Tấn): 10000-12000

Thời gian xếp hàng: 20/10/18 - 25/10/18

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

1600MTS STEEL COIL FROM VIETNAM TO MALAYSIA

Số lượng hàng (Tấn): 1600

Thời gian xếp hàng: 03/10/18 - 05/10/18

Cảng xếp hàng: Phu My (VN) - Viet Nam

2000MTS STEEL COILS FROM PHU MY-VIETNAM TO INDIAN

Số lượng hàng (Tấn): 2000

Thời gian xếp hàng: 14/12/18 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Phu My (VN) - Viet Nam

CORN IN BULK FROM VIETNAM TO PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 24000

Thời gian xếp hàng: 01/11/18 - 10/11/18

Cảng xếp hàng: Phu My (VN) - Viet Nam

10000MT CEMENT IN BAG MOLCO

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Hon Gai (VN) - Viet Nam

10000-12000MT GRANITE BLOCKS

Số lượng hàng (Tấn): 10000-12000

Thời gian xếp hàng: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng xếp hàng: Victoria (BR) - Brazil

3500MT STEEL PLATE MOLCO

Số lượng hàng (Tấn): 3500 OR A PART CARGO

Thời gian xếp hàng: 28/12/18 - 07/01/19

Cảng xếp hàng: Fangcheng (S.CN) - China

20000MT HOT COIL MOLC

Số lượng hàng (Tấn): 20000 MOLC 5%

Thời gian xếp hàng: 15/02/19 - 20/02/19

Cảng xếp hàng: Son Duong (VN) - Viet Nam

GENARATOR AND ACCESSORY FROM CHENNAI TO THAILAND

Số lượng hàng (Tấn): 175

Thời gian xếp hàng: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng xếp hàng: Chennai (IN) - India

15000MT ANTHRACITE COAL IN BULK 

Số lượng hàng (Tấn): 7000-15000

Thời gian xếp hàng: 01/01/19 - 25/01/19

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

3300MT COPRA EXPELLER CAKE FRM PHILIPPINES TO CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 3300

Thời gian xếp hàng: 08/02/19 - 13/02/19

Cảng xếp hàng: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

3000MT PETCOKE IN BULK FRM INDONESIA TO VIETNAM

Số lượng hàng (Tấn): 3000

Thời gian xếp hàng: 29/12/18 - 05/01/19

Cảng xếp hàng: Cigading (ID) - Indonesia

4000MT STEEL SCRAP IN BULK FROM HONGKONG TO VIETNAM

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 20/01/19 - 23/01/19

Cảng xếp hàng: HongKong (HK) - Hong Kong

1800MT STEEL SCRAP IN BULK FROM HONGKONG TO VIETNAM

Số lượng hàng (Tấn): 1800

Thời gian xếp hàng: 01/01/19 - 07/01/19

Cảng xếp hàng: HongKong (HK) - Hong Kong

6000MT UREA IN BULK FROM CHINA TO TAIWAN

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 07/01/19 - 13/01/19

Cảng xếp hàng: Tianjin (CN) - China

50000 mts aggregates in bulk from Egypt to India

Số lượng hàng (Tấn): 50000

Thời gian xếp hàng: 29/12/18 - 20/01/19

Cảng xếp hàng: Adabiya (EG) - Egypt

2500cbm sawn timber in bundles from Malaysia to Philippines

Số lượng hàng (Tấn): 2500 CBM

Thời gian xếp hàng: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

6000 MT Fertiliser in bulk for domestic in Malaysia

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 11/01/19 - 17/01/19

Cảng xếp hàng: Penang (MY) - Malaysia

2000mt scrap steel from Philippines to Vietnam

Số lượng hàng (Tấn): 2000

Thời gian xếp hàng: 01/01/19 - 07/01/19

Cảng xếp hàng: Subic (PH) - Philippines

5000 mts rice in JUMPO bags from Thailand to Malaysia

Số lượng hàng (Tấn): 5000

Thời gian xếp hàng: 20/01/19 - 27/01/19

Cảng xếp hàng: Kohsichang (TH) - Thailand

6000MT FERTILIZER IN BULK FROM CHINA TO PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Fuzhou (CN) - China

35000MTS Coal in bulk FROM INDONESIA TO PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 35000

Thời gian xếp hàng: 06/01/19 - 12/01/19

Cảng xếp hàng: Kalimantan (ID) - Indonesia

10000mts steel billets from Viet Nam To Philippines

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 04/01/19 - 09/01/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

6000 MT to 9000 MT clinker in bulk in domestic

Số lượng hàng (Tấn): 6000-9000

Thời gian xếp hàng: 10/01/19 - 14/01/19

Cảng xếp hàng: Lumut (MY) - Malaysia

2500 TO 5000CBM SAWN TIMBER FROM MALAYSIA TO PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 2500-5000

Thời gian xếp hàng: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

10000 TO 20000MTS CEMENT IN JUMBO FROM VIETNAM TO PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 10000-20000

Thời gian xếp hàng: 12/01/19 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Hon Gai (VN) - Viet Nam

5000MTS STEEL COILS FROM HAI PHONG TO DUNG QUAT

Số lượng hàng (Tấn): 10000 OR (5000MTS*2)

Thời gian xếp hàng: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

90000MTS TAPIOCA CHIPS IN BULK FROM VIETNAM TO CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 9000-10000

Thời gian xếp hàng: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng xếp hàng: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

6000MTS YELLOW CORN IN BULK FROM VIETNAM TO PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 6000 +/-10PCT

Thời gian xếp hàng: 12/01/19 - 17/01/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

5500Mt Pyrophillite in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 5500

Thời gian xếp hàng: 26/02/19 - 03/03/19

Cảng xếp hàng: Sungsan (KR) - Korea, Republic of

CLINKER IN BULK FRM BIK IRAN TO SALALAH OMAN

Số lượng hàng (Tấn): 45000-50000

Thời gian xếp hàng: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng xếp hàng: Bik (IR) - Iran, Islamic Republic of

STEEL BILLET FROM VANINO RUSSIA TO CEBU PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): 20000

Thời gian xếp hàng: 20/02/19 - 28/02/19

Cảng xếp hàng: Vanino (RU) - Russian Federation

5000MTS TAPIOCA CHIP FROM VIETNAM TO SOUT CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 5000-5500

Thời gian xếp hàng: 15/03/19 - 20/03/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

AMMONIUM NITRATE IN JUMBO 1.0MTS SF 1.6-1.8

Số lượng hàng (Tấn): 3500 MTS

Thời gian xếp hàng: 20/04/19 - 25/04/19

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Alumina in jumbo bags

Số lượng hàng (Tấn): 5000 MTS

Thời gian xếp hàng: 20/04/19 - 25/04/19

Cảng xếp hàng: Go Dau (VN) - Viet Nam

Granular urea in bulk, SF 1.47cbm WOG

Số lượng hàng (Tấn): 12,000Mt +/- 10% at CHOPT

Thời gian xếp hàng: 17/04/19 - 19/04/19

Cảng xếp hàng: Butterworth (MY) - Malaysia

8000 CBM LEGAL ROUND LOGS

Số lượng hàng (Tấn): 8000CBM

Thời gian xếp hàng: 20/05/19 - 30/05/19

Cảng xếp hàng: Noro (SB) - Solomon Islands

7,000-15,000 BDMT woodchips in bulk owner option

Số lượng hàng (Tấn): 7000-15000 BDMT

Thời gian xếp hàng: 25/04/19 - 05/05/19

Cảng xếp hàng: Nghi Son (VN) - Viet Nam

55000MTS CLINKER IN BULK FRM VIETNAM TO CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 55000

Thời gian xếp hàng: 29/04/19 - 01/05/19

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

50000MT CLINKER 5% MOLOO IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 50000

Thời gian xếp hàng: 20/08/19 - 31/08/19

Cảng xếp hàng: Assaluyeh (IR) - Iran, Islamic Republic of

ABT 4000 MT RICE IN BAG

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 20/08/19 - 25/08/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

40000MTS COAL IN BULK FROM INDONESIA TO VIETNAM

Số lượng hàng (Tấn): 40000

Thời gian xếp hàng: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng xếp hàng: Kalimantan (ID) - Indonesia

ABT 4000 MT RICE IN BAG

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 18/08/19 - 25/08/19

Cảng xếp hàng: My Thoi (VN) - Viet Nam

ABT 3950 MT RICE BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 3950

Thời gian xếp hàng: 23/08/19 - 28/08/19

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

 55,000MT COAL FRM INDO TO INDIA

Số lượng hàng (Tấn): 55,000

Thời gian xếp hàng: 23/10/19 - 30/10/19

Cảng xếp hàng: Kalimantan (ID) - Indonesia

55,000MTS SAND IN BULK FRM PEKAN TO HK

Số lượng hàng (Tấn): 55,000

Thời gian xếp hàng: 27/08/19 - 30/09/19

Cảng xếp hàng: Pekan (MY) - Malaysia

6,000-8,000mts bulk Clinker fm vietnam to malaysia

Số lượng hàng (Tấn): 6000-8000

Thời gian xếp hàng: 11/10/19 - 20/10/19

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

10,000MTS BALL CLAY IN BULK FM LUMUT TO BANGLADESH

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 25/10/19 - 30/10/19

Cảng xếp hàng: Lumut (MY) - Malaysia

15,000MTS PKE IN BULK FM INDO TO CHINA

Số lượng hàng (Tấn): 15,000 +/-10%

Thời gian xếp hàng: 06/10/19 - 10/10/19

Cảng xếp hàng: Belawan (ID) - Indonesia

Max 22,500mts river sand in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 22500

Thời gian xếp hàng: 14/10/19 - 18/10/19

Cảng xếp hàng: Pekan (MY) - Malaysia

8,000-10,500MTS FELDSPAR FM THAILAND TO BANGLADESH

Số lượng hàng (Tấn): 8000-11000

Thời gian xếp hàng: 10/10/19 - 15/10/19

Cảng xếp hàng: Thasala (TH) - Thailand

ABT 2400MT ORE IN TON BAG

Số lượng hàng (Tấn): 2400

Thời gian xếp hàng: 24/10/19 - 31/10/19

Cảng xếp hàng: Fangcheng (S.CN) - China

PROJECT CARGO_BREAK BULK FRM HCM TO TAICHUNG

Số lượng hàng (Tấn): 265MT_ ABOUT 1643 CBM

Thời gian xếp hàng: 29/10/19 - 05/11/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

ABT 60000MT LIMESTONE IN BULK 10PCT MOLCO

Số lượng hàng (Tấn): 60000

Thời gian xếp hàng: 18/03/20 - 31/03/20

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (KR) - Korea, Republic of

5000mts steel scrap frm japan to vietnam

Số lượng hàng (Tấn): 5000

Thời gian xếp hàng: 10/03/20 - 31/03/20

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (JP) - Japan

FRESH CARGO OFFER_@PHILIPPINES

Số lượng hàng (Tấn): ANY SIZE

Thời gian xếp hàng: 24/02/20 - 02/03/20

Cảng xếp hàng: OPEN SEA (PH) - Philippines