Lịch tàu mở

MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV UNIVERSE HONESTY
Trọng tải: 28250
Thời gian tàu mở: 09/11/19 - 14/11/19
Cảng mở: Cjk (N.CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV OCEAN TRADE  
Trọng tải: 29591
Thời gian tàu mở: 11/11/19 - 16/11/19
Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VINALINES MIGHTY
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 17/11/19 - 22/11/19
Cảng mở: Dakar (SN) - Senegal
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV ORANGE LINK
Trọng tải: 16397
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 18/11/19
Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of
Tuyến hoạt động: South Korea – China – Japan – Russian Pacific range
Trạng thái: Openning
MV OS KANO 35
Trọng tải: 35360
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Cjk (N.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO SOUTH EAST ASIA/IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Prompt