Lịch tàu mở

MV EAST RIVER
Trọng tải: 8803
Thời gian tàu mở: 06/03/18 - 11/03/18
Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST/ TAPIOCA CHIP OK
Trạng thái: Openning
MV GAIN OCEAN
Trọng tải: 5575
Thời gian tàu mở: 02/03/18 - 07/03/18
Cảng mở: Zhangjiagang (CN) - China
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV EAST BRAVE
Trọng tải: 2218
Thời gian tàu mở: 23/02/18 - 28/02/18
Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV SHENG TAI
Trọng tải: 5379
Thời gian tàu mở: 10/03/18 - 15/03/18
Cảng mở: Oita (JP) - Japan
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV FENG DA
Trọng tải: 8940
Thời gian tàu mở: 19/01/18 - 24/01/18
Cảng mở: HongKong (HK) - Hong Kong
Tuyến hoạt động: CHINA,TAIWAN,KOREA,JAPAN,RUSSIA FAR EAST ,VIETNAM,PHILIPPINES,MALAYSIA,ETC
Trạng thái: Fixed/closed
MV UNIRICH
Trọng tải: 9891
Thời gian tàu mở: 19/01/18 - 24/01/18
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
Tuyến hoạt động: CHINA,TAIWAN,KOREA,JAPAN,RUSSIA FAR EAST ,VIETNAM,PHILIPPINES,MALAYSIA,ETC
Trạng thái: Openning
MV CHANG DA 368
Trọng tải: 8933
Thời gian tàu mở: 13/01/18 - 18/01/18
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: CHINA,TAIWAN,KOREA,JAPAN,RUSSIA FAR EAST ,VIETNAM,PHILIPPINES,MALAYSIA,ETC
Trạng thái: Hot to fix
MV MING HEN 1
Trọng tải: 8900
Thời gian tàu mở: 25/01/18 - 30/01/18
Cảng mở: Beihai (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST/ TAPIOCA CHIP OK
MV RUI HAI 1
Trọng tải: 6175
Thời gian tàu mở: 05/03/18 - 10/03/18
Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST/ TAPIOCA CHIP OK
Trạng thái: Hot to fix