Lịch tàu mở

MV ORANGE DREAM
Trọng tải: 11042
Thời gian tàu mở: 05/12/19 - 10/12/19
Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV TREASURE OCEAN
Trọng tải: 11885
Thời gian tàu mở: 20/11/19 - 25/11/19
Cảng mở: Qinzhou (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV NEW SAILING 1
Trọng tải: 9549
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV YU BRIGHT
Trọng tải: 11600
Thời gian tàu mở: 01/11/19 - 05/11/19
Cảng mở: Songkhla (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV VANTAGE WAVE
Trọng tải: 33421
Thời gian tàu mở: 24/10/19 - 31/10/19
Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China
Tuyến hoạt động: W.W_NO LIMIT
Trạng thái: Prompt
MV SINO 5
Trọng tải: 7795
Thời gian tàu mở: 06/11/19 - 11/11/19
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 29/10/19 - 02/11/19
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ZHONGYU 89
Trọng tải: 54808
Thời gian tàu mở: 16/10/19 - 21/10/19
Cảng mở: Weihai (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: PREFER PG/JAPAN RANGE , AUSTRAL EXCLUSIVE. NO IRAN.
Trạng thái: Hot to fix
MV WAKABA
Trọng tải: 7140
Thời gian tàu mở: 17/11/19 - 22/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASEAN-ASIA-FAR EAST-
Trạng thái: Hot to fix