Lịch tàu mở

MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV UNIVERSE HONESTY
Trọng tải: 28250
Thời gian tàu mở: 09/11/19 - 14/11/19
Cảng mở: Cjk (N.CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV OCEAN TRADE  
Trọng tải: 29591
Thời gian tàu mở: 11/11/19 - 16/11/19
Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV ORANGE LINK
Trọng tải: 16397
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 18/11/19
Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of
Tuyến hoạt động: South Korea – China – Japan – Russian Pacific range
Trạng thái: Openning
MV OS KANO 35
Trọng tải: 35360
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Cjk (N.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO SOUTH EAST ASIA/IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Prompt
MV ORANGE DREAM
Trọng tải: 11042
Thời gian tàu mở: 05/12/19 - 10/12/19
Cảng mở: Pohang (KR) - Korea, Republic of
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV TREASURE OCEAN
Trọng tải: 11885
Thời gian tàu mở: 20/11/19 - 25/11/19
Cảng mở: Qinzhou (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV NEW SAILING 1
Trọng tải: 9549
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV YU BRIGHT
Trọng tải: 11600
Thời gian tàu mở: 01/11/19 - 05/11/19
Cảng mở: Songkhla (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix