Lịch tàu mở

MV DAI DUONG SEA
Trọng tải: 4376
Thời gian tàu mở: 07/10/19 - 12/10/19
Cảng mở: Tagbilaran (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Prompt
MV DAI DUONG QUEEN
Trọng tải: 10033
Thời gian tàu mở: 05/11/19 - 11/11/19
Cảng mở: Sandakan (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV VAST OCEAN 5
Trọng tải: 12205
Thời gian tàu mở: 16/11/19 - 21/11/19
Cảng mở: Tianjin (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST
Trạng thái: Narrow
MV FLOURISH OCEAN
Trọng tải: 10065
Thời gian tàu mở: 05/10/19 - 10/10/19
Cảng mở: Bahodopi (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST
Trạng thái: Normal
MV AFFLUENT OCEAN
Trọng tải: 9147
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-ASIAN-FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV VAST OCEAN 1
Trọng tải: 9038
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST
Trạng thái: Normal
MV GOLD EAGLE
Trọng tải: 9002
Thời gian tàu mở: 14/11/19 - 19/11/19
Cảng mở: Kunsan (KR) - Korea, Republic of
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-ASIAN
Trạng thái: Openning
MV HTK DISCOVERY
Trọng tải: 37322
Thời gian tàu mở: 13/10/19 - 18/10/19
Cảng mở: Haldia (IN) - India
Tuyến hoạt động: W.W - Exclude US & Canada; I/I/Q; not much prefer to Bangladesh
Trạng thái: Hot to fix
MV NAM PHAT STAR
Trọng tải: 3084
Thời gian tàu mở: 08/11/19 - 13/11/19
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning