Lịch tàu mở

MV TRANSCO GLORY
Trọng tải: 8782
Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV TRANSCO SKY
Trọng tải: 7833
Thời gian tàu mở: 27/10/19 - 31/10/19
Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV QUANG MINH 9
Trọng tải: 4374
Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH 6
Trọng tải: 4375
Thời gian tàu mở: 25/10/19 - 30/10/19
Cảng mở: Dili (TL) - Timor-Leste
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH 18
Trọng tải: 4375
Thời gian tàu mở: 22/10/19 - 27/10/19
Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH 7
Trọng tải: 5385
Thời gian tàu mở: 15/10/19 - 20/10/19
Cảng mở: Tagbilaran (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH 5
Trọng tải: 4375
Thời gian tàu mở: 15/10/19 - 19/10/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH
Trọng tải: 3800
Thời gian tàu mở: 10/10/19 - 15/10/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV DAI DUONG SEA
Trọng tải: 4376
Thời gian tàu mở: 07/10/19 - 12/10/19
Cảng mở: Tagbilaran (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Prompt