Lịch tàu mở

MV GIANG HAI 11
Trọng tải: 5262
Thời gian tàu mở: 29/10/19 - 02/11/19
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV ZHONGYU 89
Trọng tải: 54808
Thời gian tàu mở: 16/10/19 - 21/10/19
Cảng mở: Weihai (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: PREFER PG/JAPAN RANGE , AUSTRAL EXCLUSIVE. NO IRAN.
Trạng thái: Hot to fix
MV WAKABA
Trọng tải: 7140
Thời gian tàu mở: 17/11/19 - 22/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASEAN-ASIA-FAR EAST-
Trạng thái: Hot to fix
MV CHENG LU 1
Trọng tải: 8238
Thời gian tàu mở: 10/10/19 - 15/10/19
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN
Trạng thái: Spot
MV TRANSCO GLORY
Trọng tải: 8782
Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV TRANSCO SKY
Trọng tải: 7833
Thời gian tàu mở: 27/10/19 - 31/10/19
Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV QUANG MINH 9
Trọng tải: 4374
Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH 6
Trọng tải: 4375
Thời gian tàu mở: 25/10/19 - 30/10/19
Cảng mở: Dili (TL) - Timor-Leste
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH 18
Trọng tải: 4375
Thời gian tàu mở: 22/10/19 - 27/10/19
Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix