Lịch tàu mở

MV AIGRET
Trọng tải: 8876
Thời gian tàu mở: 15/10/19 - 20/10/19
Cảng mở: Kendari (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV SCSC FORTUNE
Trọng tải: 8411
Thời gian tàu mở: 28/09/19 - 02/10/19
Cảng mở: Xiamen (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV SCSC LUCK
Trọng tải: 8397
Thời gian tàu mở: 01/10/19 - 05/10/19
Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST/ TAPIOCA CHIP OK
Trạng thái: Openning
MV CHANG XIONG
Trọng tải: 8394
Thời gian tàu mở: 01/10/19 - 05/10/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST ***NEED SHORT VOYAGE TO S.CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian tàu mở: 01/10/19 - 07/10/19
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV TOMI HARU
Trọng tải: 5850
Thời gian tàu mở: 24/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV TOYO HARU
Trọng tải: 5850
Thời gian tàu mở: 25/09/19 - 30/09/19
Cảng mở: Shidao (CN) - China
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV YAMA HARU
Trọng tải: 7448
Thời gian tàu mở: 08/10/19 - 13/10/19
Cảng mở: Surigao (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV LIANGHUI
Trọng tải: 8005
Thời gian tàu mở: 03/08/19 - 08/08/19
Cảng mở: Inchon (KR) - Korea, Republic of
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Spot