Lịch xếp hàng

6,000-8,000mts bulk Clinker fm vietnam to malaysia

Hàng hóa: bulk Clinker

Số lượng hàng (Tấn): 6000-8000

Thời gian xếp hàng: 11/10/19 - 20/10/19

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Kuching (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: 2000/2000

Trạng thái: Hot to fix

 55,000MT COAL FRM INDO TO INDIA

Hàng hóa: Coal in Bulk.

Số lượng hàng (Tấn): 55,000

Thời gian xếp hàng: 23/10/19 - 30/10/19

Cảng xếp hàng: Kalimantan (ID) - Indonesia

Cảng dỡ hàng: Kandla (IN) - India

Mức xếp/dỡ: 10,000/10,000

Trạng thái: Hot to fix

55,000MTS SAND IN BULK FRM PEKAN TO HK

Hàng hóa: SAND IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 55,000

Thời gian xếp hàng: 27/08/19 - 30/09/19

Cảng xếp hàng: Pekan (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: HongKong (HK) - Hong Kong

Mức xếp/dỡ: 10,000/10,000

Trạng thái: Spot

ABT 3950 MT RICE BAGS

Hàng hóa: RICE IN BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 3950

Thời gian xếp hàng: 23/08/19 - 28/08/19

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

Cảng dỡ hàng: Penang (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Hot to fix

ABT 4000 MT RICE IN BAG

Hàng hóa: RICE IN BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 18/08/19 - 25/08/19

Cảng xếp hàng: My Thoi (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Tawau (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Hot to fix

ABT 4000 MT RICE IN BAG

Hàng hóa: RICE IN BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 4000

Thời gian xếp hàng: 20/08/19 - 25/08/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 300 / 250 MT PER HOOK , WWDSHEX UU BENDS

Trạng thái: Hot to fix

40000MTS COAL IN BULK FROM INDONESIA TO VIETNAM

Hàng hóa: COAL IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 40000

Thời gian xếp hàng: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng xếp hàng: Kalimantan (ID) - Indonesia

Cảng dỡ hàng: Cam Ranh (VN) - Viet Nam

Mức xếp/dỡ: 7000/6000

Trạng thái: Hot to fix

50000MT CLINKER 5% MOLOO IN BULK

Hàng hóa: CLINKER  IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 50000

Thời gian xếp hàng: 20/08/19 - 31/08/19

Cảng xếp hàng: Assaluyeh (IR) - Iran, Islamic Republic of

Cảng dỡ hàng: Tianjin (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 8000MT/12000MT PWWD SHINC

Trạng thái: Hot to fix

55000MTS CLINKER IN BULK FRM VIETNAM TO CHINA

Hàng hóa: CLINKER  IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 55000

Thời gian xếp hàng: 29/04/19 - 01/05/19

Cảng xếp hàng: Cam Pha (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Penglai (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 8000/12000 shinc

Trạng thái: Spot