Lịch xếp hàng

7,000-15,000 BDMT woodchips in bulk owner option

Hàng hóa: WOOD CHIP IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 7000-15000 BDMT

Thời gian xếp hàng: 25/04/19 - 05/05/19

Cảng xếp hàng: Nghi Son (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Weifang (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 3000/2000 BDMT PWWD SHINCL

Trạng thái: Prompt

8000 CBM LEGAL ROUND LOGS

Hàng hóa: ROUND LOGS

Số lượng hàng (Tấn): 8000CBM

Thời gian xếp hàng: 20/05/19 - 30/05/19

Cảng xếp hàng: Noro (SB) - Solomon Islands

Cảng dỡ hàng: East India (IN) - India

Mức xếp/dỡ: 800/1000 PWWD SHEX UU

Trạng thái: Hot to fix

Granular urea in bulk, SF 1.47cbm WOG

Hàng hóa: 12,000 MTS Granular urea in bulk, SF 1.47cbm WOG

Số lượng hàng (Tấn): 12,000Mt +/- 10% at CHOPT

Thời gian xếp hàng: 17/04/19 - 19/04/19

Cảng xếp hàng: Butterworth (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Yangon (MM) - Myanmar

Mức xếp/dỡ: 4000/CQD

Trạng thái: Hot to fix

Alumina in jumbo bags

Hàng hóa: 5,000MT +/- 10% MOLOO Alumina in jumbo bags;

Số lượng hàng (Tấn): 5000 MTS

Thời gian xếp hàng: 20/04/19 - 25/04/19

Cảng xếp hàng: Go Dau (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Cochin (IN) - India

Mức xếp/dỡ: 1800/CQD

Trạng thái: Hot to fix

AMMONIUM NITRATE IN JUMBO 1.0MTS SF 1.6-1.8

Hàng hóa: IN JUMBO 1MTS

Số lượng hàng (Tấn): 3500 MTS

Thời gian xếp hàng: 20/04/19 - 25/04/19

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Yangon (MM) - Myanmar

Mức xếp/dỡ: 1000/1000MTS SHEX UU

Trạng thái: Hot to fix

5000MTS TAPIOCA CHIP FROM VIETNAM TO SOUT CHINA

Hàng hóa: TAPIOCA CHIP IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 5000-5500

Thời gian xếp hàng: 15/03/19 - 20/03/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Shatian (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 1200/CQD

Trạng thái: Hot to fix

STEEL BILLET FROM VANINO RUSSIA TO CEBU PHILIPPINES

Hàng hóa: Steel Billet

Số lượng hàng (Tấn): 20000

Thời gian xếp hàng: 20/02/19 - 28/02/19

Cảng xếp hàng: Vanino (RU) - Russian Federation

Cảng dỡ hàng: Cebu (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Hot to fix

CLINKER IN BULK FRM BIK IRAN TO SALALAH OMAN

Hàng hóa: clinker in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 45000-50000

Thời gian xếp hàng: 12/02/19 - 17/02/19

Cảng xếp hàng: Bik (IR) - Iran, Islamic Republic of

Cảng dỡ hàng: Salalah (OM) - Oman

Mức xếp/dỡ: 8000/10000

Trạng thái: Spot

5500Mt Pyrophillite in bulk

Hàng hóa: Pyrophillite in bulk

Số lượng hàng (Tấn): 5500

Thời gian xếp hàng: 26/02/19 - 03/03/19

Cảng xếp hàng: Sungsan (KR) - Korea, Republic of

Cảng dỡ hàng: Lumut (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Openning