Lịch xếp hàng

6000MTS YELLOW CORN IN BULK FROM VIETNAM TO PHILIPPINES

Hàng hóa: YELLOW CORN IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 6000 +/-10PCT

Thời gian xếp hàng: 12/01/19 - 17/01/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Cebu (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 1500/CQD

Trạng thái: Prompt

90000MTS TAPIOCA CHIPS IN BULK FROM VIETNAM TO CHINA

Hàng hóa: TAPIOCA CHIP IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 9000-10000

Thời gian xếp hàng: 20/01/19 - 25/01/19

Cảng xếp hàng: Qui Nhon (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Taizhou (CN) - China

Mức xếp/dỡ: 2500/CQD

Trạng thái: Hot to fix

5000MTS STEEL COILS FROM HAI PHONG TO DUNG QUAT

Hàng hóa: STEEL COILS

Số lượng hàng (Tấn): 10000 OR (5000MTS*2)

Thời gian xếp hàng: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Dung Quat (VN) - Viet Nam

Mức xếp/dỡ: 2DAYS/2DAYS

Trạng thái: Prompt

10000 TO 20000MTS CEMENT IN JUMBO FROM VIETNAM TO PHILIPPINES

Hàng hóa: CEMENT IN JUMBO AND SILING BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 10000-20000

Thời gian xếp hàng: 12/01/19 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Hon Gai (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Puerto Princesa (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 5000/2000

Trạng thái: Hot to fix

2500 TO 5000CBM SAWN TIMBER FROM MALAYSIA TO PHILIPPINES

Hàng hóa: SAWN TIMBER IN BUNDLES

Số lượng hàng (Tấn): 2500-5000

Thời gian xếp hàng: 15/01/19 - 20/01/19

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Subic (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Fixed/closed

6000 MT to 9000 MT clinker in bulk in domestic

Hàng hóa: CLINKER IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 6000-9000

Thời gian xếp hàng: 10/01/19 - 14/01/19

Cảng xếp hàng: Lumut (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Kuching (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: 2500/2000

Trạng thái: Prompt

10000mts steel billets from Viet Nam To Philippines

Hàng hóa: steel billets

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 04/01/19 - 09/01/19

Cảng xếp hàng: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Batangas (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Prompt

35000MTS Coal in bulk FROM INDONESIA TO PHILIPPINES

Hàng hóa: COAL IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 35000

Thời gian xếp hàng: 06/01/19 - 12/01/19

Cảng xếp hàng: Kalimantan (ID) - Indonesia

Cảng dỡ hàng: Iloilo (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 7500/10000

Trạng thái: Hot to fix

6000MT FERTILIZER IN BULK FROM CHINA TO PHILIPPINES

Hàng hóa: FERTILIZER IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 6000

Thời gian xếp hàng: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Fuzhou (CN) - China

Cảng dỡ hàng: Davao (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: CQD/1000

Trạng thái: Hot to fix