Lịch xếp hàng

3300MT COPRA EXPELLER CAKE FRM PHILIPPINES TO CHINA

Hàng hóa: COPRA EXPELLER CAKE

Số lượng hàng (Tấn): 3300

Thời gian xếp hàng: 08/02/19 - 13/02/19

Cảng xếp hàng: Cagayan De Oro (PH) - Philippines

Cảng dỡ hàng: Nantong (CN) - China

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Openning

15000MT ANTHRACITE COAL IN BULK 

Hàng hóa: ANTHRACITE COAL 

Số lượng hàng (Tấn): 7000-15000

Thời gian xếp hàng: 01/01/19 - 25/01/19

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Port Kelang (MY) - Malaysia

Mức xếp/dỡ: TOTAL 10 DAY AT BOTH END

Trạng thái: Hot to fix

GENARATOR AND ACCESSORY FROM CHENNAI TO THAILAND

Hàng hóa: GENARATOR & ACCESSORY (NON-HAZ)

Số lượng hàng (Tấn): 175

Thời gian xếp hàng: 25/01/19 - 31/01/19

Cảng xếp hàng: Chennai (IN) - India

Cảng dỡ hàng: Laem Chabang (TH) - Thailand

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Narrow

20000MT HOT COIL MOLC

Hàng hóa: HOT COIL

Số lượng hàng (Tấn): 20000 MOLC 5%

Thời gian xếp hàng: 15/02/19 - 20/02/19

Cảng xếp hàng: Son Duong (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Qasim (PK) - Pakistan

Mức xếp/dỡ: RVTG

Trạng thái: Hot to fix

3500MT STEEL PLATE MOLCO

Hàng hóa: STEEL PALTE

Số lượng hàng (Tấn): 3500 OR A PART CARGO

Thời gian xếp hàng: 28/12/18 - 07/01/19

Cảng xếp hàng: Fangcheng (S.CN) - China

Cảng dỡ hàng: Manila (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Narrow

10000-12000MT GRANITE BLOCKS

Hàng hóa: GRANITE BLOCKS

Số lượng hàng (Tấn): 10000-12000

Thời gian xếp hàng: 05/01/19 - 10/01/19

Cảng xếp hàng: Victoria (BR) - Brazil

Cảng dỡ hàng: Huangpu (S.CN) - China

Mức xếp/dỡ: RVTG

Trạng thái: Hot to fix

10000MT CEMENT IN BAG MOLCO

Hàng hóa: CEMENT IN BAG

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 10/01/19 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Hon Gai (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Dumaguete (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 2500/2000

Trạng thái: Hot to fix

CORN IN BULK FROM VIETNAM TO PHILIPPINES

Hàng hóa: CORN IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 24000

Thời gian xếp hàng: 01/11/18 - 10/11/18

Cảng xếp hàng: Phu My (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Poro Point (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 2500/4000

Trạng thái: Openning

2000MTS STEEL COILS FROM PHU MY-VIETNAM TO INDIAN

Hàng hóa: STEEL COIL

Số lượng hàng (Tấn): 2000

Thời gian xếp hàng: 14/12/18 - 15/01/19

Cảng xếp hàng: Phu My (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Jawaharlal Nehru (IN) - India

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Openning