Lịch xếp hàng

10000mt Coke in bulk

Hàng hóa: COKE IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 10000

Thời gian xếp hàng: 10/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Cigading (ID) - Indonesia

Cảng dỡ hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Mức xếp/dỡ: 2000/2000

Trạng thái: Hot to fix

5000mt min max bulk sugar

Hàng hóa: SUGAR IN BAGS

Số lượng hàng (Tấn): 5000

Thời gian xếp hàng: 20/08/18 - 25/08/18

Cảng xếp hàng: Bangkok (TH) - Thailand

Cảng dỡ hàng: Surabaya (ID) - Indonesia

Mức xếp/dỡ: 3000/2000

Trạng thái: Hot to fix

5000 UPTO 8000MTS TAPIOCA CHIP IN BULK

Hàng hóa: TAPIOCA CHIP IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 5000-8000

Thời gian xếp hàng: 15/08/18 - 25/08/18

Cảng xếp hàng: Hai Phong (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Suzhou (N.CN) - China

Mức xếp/dỡ: 1200/1500

Trạng thái: Hot to fix

3000 M3 SAWN TIMBER IN BUNDLE

Hàng hóa: SAWN TIMBER IN BUNDLES

Số lượng hàng (Tấn): 3000 (CBM)

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Kuantan (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Subic (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 700/800

Trạng thái: Hot to fix

7000 UPTO 8000 MT SILICA SAND IN BULK

Hàng hóa: Silica Sand In bulk

Số lượng hàng (Tấn): 7000-8000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Chan May (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Batangas (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 1500/1500

Trạng thái: Hot to fix

8000 MT SILICA SAND 

Hàng hóa: SILICA SAND IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 8000

Thời gian xếp hàng: 30/08/18 - 05/09/18

Cảng xếp hàng: Kuala Terengganu (MY) - Malaysia

Cảng dỡ hàng: Batangas (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 2000/1500

Trạng thái: Hot to fix

6000 UPTO 7000 mt silica sand in bulk

Hàng hóa: Silica Sand In bulk

Số lượng hàng (Tấn): 6000-7000

Thời gian xếp hàng: 25/08/18 - 30/08/18

Cảng xếp hàng: Dam Mon (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Batangas (PH) - Philippines

Mức xếp/dỡ: 2000/1000

Trạng thái: Prompt

2500mt scrap steel

Hàng hóa: STEEL SCRAP

Số lượng hàng (Tấn): 2500

Thời gian xếp hàng: 16/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Subic (PH) - Philippines

Cảng dỡ hàng: Son Duong (VN) - Viet Nam

Mức xếp/dỡ: CQD BENDS

Trạng thái: Hot to fix

Min 16000mt of iron ore in bulk

Hàng hóa: IRON ORE IN BULK

Số lượng hàng (Tấn): 16000

Thời gian xếp hàng: 14/08/18 - 20/08/18

Cảng xếp hàng: Hon La (VN) - Viet Nam

Cảng dỡ hàng: Rizhao (N.CN) - China

Mức xếp/dỡ: 4000/6000

Trạng thái: Hot to fix