ID: 120

MV DAI DUONG QUEEN

 • Trọng tải:
  10033
 • Nhật ký chuyến đi:
  05/01/19 - 10/01/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
  01/02/19 - 07/02/19: Batangas (PH) - Philippines
  05/11/19 - 11/11/19: Sandakan (MY) - Malaysia
 • Thời gian Tàu mở:
  05/11/19 - 11/11/19: Sandakan (MY) - Malaysia
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-SOUTH CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  FREE 5TH JAN 2019 IN HO CHI MINH , VIET NAM
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV. DAI DUONG QUEEN

FLAG: VIETNAM/TYPE OF SHIP: BULK + LOG CARRIERSINGLE DECK

DATE / PLACE OF BUILD: JULY, 2011 / PACIFIC SHIPYARD, HAIPHONG, VIETNAM

LOA / BEAM / DEPTH: 113.70M / 18.60M / 10.80M

GRT / NRT: 6503RT / 3752RT

DWT: 10,033.5MT ON 8.6M

2 HOLDS / HATCHES

GRAIN/BALE: 13,200CBM/12,200CBM

CRANE: 3 UNITS (CRANE 1 & 3: 20TONS SWL EACH / CRANE 2: 30TONS SWL)

HNM INSURER: PTI / PNI: W.O.E

ADA WOG

 

Lịch tàu mở khác
MV THANH CONG 45
Trọng tải: 3031
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV EVER COMFORT
Trọng tải: 10620
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 27/02/20
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SRI WANDARI INDAH
Trọng tải: 73852
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 29/02/20
Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Prompt
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 27/02/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV NEW WIND
Trọng tải: 9239
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI
Trọng tải: 4739
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VIMARU PEARL
Trọng tải: 8889
Thời gian tàu mở: 11/02/20 - 17/02/20
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV THAI BINH 039
Trọng tải: 9161
Thời gian tàu mở: 20/01/20 - 26/01/20
Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian tàu mở: 26/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning