ID: 120

MV DAI DUONG QUEEN

 • Trọng tải:
  10033
 • Nhật ký chuyến đi:
  05/01/19 - 10/01/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
  01/02/19 - 07/02/19: Batangas (PH) - Philippines
  05/11/19 - 11/11/19: Sandakan (MY) - Malaysia
 • Thời gian Tàu mở:
  05/11/19 - 11/11/19: Sandakan (MY) - Malaysia
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-SOUTH CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  FREE 5TH JAN 2019 IN HO CHI MINH , VIET NAM
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV. DAI DUONG QUEEN

FLAG: VIETNAM/TYPE OF SHIP: BULK + LOG CARRIERSINGLE DECK

DATE / PLACE OF BUILD: JULY, 2011 / PACIFIC SHIPYARD, HAIPHONG, VIETNAM

LOA / BEAM / DEPTH: 113.70M / 18.60M / 10.80M

GRT / NRT: 6503RT / 3752RT

DWT: 10,033.5MT ON 8.6M

2 HOLDS / HATCHES

GRAIN/BALE: 13,200CBM/12,200CBM

CRANE: 3 UNITS (CRANE 1 & 3: 20TONS SWL EACH / CRANE 2: 30TONS SWL)

HNM INSURER: PTI / PNI: W.O.E

ADA WOG

 

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 10/09/20 - 15/09/20
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Spot
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 03/04/20
Cảng mở: Cigading (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV PEGASUS 03
Trọng tải: 8188
Thời gian tàu mở: 10/09/20 - 15/09/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN AMOR
Trọng tải: 26465
Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN CENTURY 
Trọng tải: 28196
Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20
Cảng mở: Kakinada (IN) - India
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8560
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SILK ROAD LIANG HUI
Trọng tải: 7615
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV TOYO STAR
Trọng tải: 12121
Thời gian tàu mở: 16/09/20 - 21/09/20
Cảng mở: Tsu (JP) - Japan
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN ATLANTIC 
Trọng tải: 28599
Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20
Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV ASHICO VICTORIA
Trọng tải: 10071
Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20
Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning