ID: 110

Mv Dong An Queen

 • Trọng tải:
  5295
 • Nhật ký chuyến đi:
  03/10/18 - 08/10/18: Hai Phong (VN) - Viet Nam
  21/01/19 - 26/01/19: Tagbilaran (PH) - Philippines
  27/05/19 - 02/06/19: Tagbilaran (PH) - Philippines
  01/10/19 - 06/10/19: Tagbilaran (PH) - Philippines
 • Thời gian Tàu mở:
  01/10/19 - 06/10/19: Tagbilaran (PH) - Philippines
 • Tuyến hoạt động:
  S.E.A-SOUTH CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  Open Hai Phong, Vietnam o/a Early of Oct, 2018
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

Mv Dong An Queen

Vietnam flag, General cargo ship, 2010 BLT, Class VR
Grt/Nt/ Dwt: 2,999 /1,993/ 5,295.60 MT
Loa/Bm/Draft/Depth: 97.12 / 15.60 / 6.45 / 8.10 (M)
2Ho/2Ha Hold No.1: 25.40 M / HATCH: 16.7 * 9.0 M
Hold No.2: 38.50 M / Hatch: 27.3 * 9.0 M
Grn/Bl: 7234/ 6736 Cbm
Crane : 2x8MT, ME: 1765 Kw
P&I Covered- Ada, Wog

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 18/02/20 - 23/02/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV THAI BINH 039
Trọng tải: 9161
Thời gian tàu mở: 20/01/20 - 26/01/20
Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian tàu mở: 26/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning
MV GREEN HARVEST
Trọng tải: 49580
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV PHUONG NAM 1
Trọng tải: 6544
Thời gian tàu mở: 25/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV PNT MIGHTY
Trọng tải: 12947
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV BAI HUA
Trọng tải: 7847
Thời gian tàu mở: 22/01/20 - 27/01/20
Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HOANG TRIEU 68 
Trọng tải: 7080
Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning