ID: 254

MV EVER LOADING

 • Trọng tải:
  52261
 • Nhật ký chuyến đi:
  02/02/19 - 07/02/19: Djibouti (DJ) - Djibouti
 • Thời gian Tàu mở:
  02/02/19 - 07/02/19: Djibouti (DJ) - Djibouti
 • Tuyến hoạt động:
  prefer pg/wci destination, can consider any
 • Lịch Trình Tàu:
  Open Djibouti on 2-7 FEB
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

Prefer voy, can try tct, no period
prefer pg/wci destination, can consider any

Grain clean. no clinker, gypsum.

Can try Iran.


Open Djibouti 2-7/02

MV EVER LOADING

TYPE: SINGLE DECKER SELF TRIMMING BULK CARIER

FLAG: PANAMA

IMO NUMBER: 9222601

BUILT DATE: 20.06.2001 / DAEDONG, SOUTH KOREA

CLASS: IRS (IACS)

LOA: 190 M

LBP: 181 M

BEAM MOULDED: 32.26 M

DEPTH MOULDED: 17.70 M

GROSS TONNAGE: 30447 NET TONNAGE: 16985

SUMMER DWT.: 52261 MT ON 12.32M SSW

GEARS : TSUJI 4 X 30 T SWL ( 24 T GRAB OPERATION) / 26 M OUTREACH

TPC : 54.7 MT / CM

TTL HOLD CAPACITY GRAIN/BALE 66731.2/64729.3

BALLAST ABT 12.5KN ON ABT 26MT IFO + ABT 0.1 MGO

LADEN ABT 11KN ON ABT 26MT IFO + ABT 0.1MGO

IDLE ABT 1.5MT IFO + ABT 0.2MGO + ABT 1.5 IFO FOR BOILER

WORKING ABT 4.5 IFO + ABT 0.2MGO + ABT 1.5  IFO FOR BOILER

THE ABV SPD/CONS IS BSS GOOD WEATHER CONDITION,NO ADVERSE CURRENT,

NONEGATIVE INFLUENCE OF SWELLS AND NOT EXCEEDING BF 4 AND DS 3
ADA WOG

Lịch tàu mở khác
MV THANH CONG 45
Trọng tải: 3031
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV EVER COMFORT
Trọng tải: 10620
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 27/02/20
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SRI WANDARI INDAH
Trọng tải: 73852
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 29/02/20
Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Prompt
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 27/02/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV NEW WIND
Trọng tải: 9239
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI
Trọng tải: 4739
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VIMARU PEARL
Trọng tải: 8889
Thời gian tàu mở: 11/02/20 - 17/02/20
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV THAI BINH 039
Trọng tải: 9161
Thời gian tàu mở: 20/01/20 - 26/01/20
Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian tàu mở: 26/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning