ID: 254

MV EVER LOADING

 • Trọng tải:
  52261
 • Nhật ký chuyến đi:
  02/02/19 - 07/02/19: Djibouti (DJ) - Djibouti
 • Thời gian Tàu mở:
  02/02/19 - 07/02/19: Djibouti (DJ) - Djibouti
 • Tuyến hoạt động:
  prefer pg/wci destination, can consider any
 • Lịch Trình Tàu:
  Open Djibouti on 2-7 FEB
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

Prefer voy, can try tct, no period
prefer pg/wci destination, can consider any

Grain clean. no clinker, gypsum.

Can try Iran.


Open Djibouti 2-7/02

MV EVER LOADING

TYPE: SINGLE DECKER SELF TRIMMING BULK CARIER

FLAG: PANAMA

IMO NUMBER: 9222601

BUILT DATE: 20.06.2001 / DAEDONG, SOUTH KOREA

CLASS: IRS (IACS)

LOA: 190 M

LBP: 181 M

BEAM MOULDED: 32.26 M

DEPTH MOULDED: 17.70 M

GROSS TONNAGE: 30447 NET TONNAGE: 16985

SUMMER DWT.: 52261 MT ON 12.32M SSW

GEARS : TSUJI 4 X 30 T SWL ( 24 T GRAB OPERATION) / 26 M OUTREACH

TPC : 54.7 MT / CM

TTL HOLD CAPACITY GRAIN/BALE 66731.2/64729.3

BALLAST ABT 12.5KN ON ABT 26MT IFO + ABT 0.1 MGO

LADEN ABT 11KN ON ABT 26MT IFO + ABT 0.1MGO

IDLE ABT 1.5MT IFO + ABT 0.2MGO + ABT 1.5 IFO FOR BOILER

WORKING ABT 4.5 IFO + ABT 0.2MGO + ABT 1.5  IFO FOR BOILER

THE ABV SPD/CONS IS BSS GOOD WEATHER CONDITION,NO ADVERSE CURRENT,

NONEGATIVE INFLUENCE OF SWELLS AND NOT EXCEEDING BF 4 AND DS 3
ADA WOG

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning