ID: YUNHAOSHIPPING2

MV FLOURISH OCEAN

 • Trọng tải:
  10065
 • Nhật ký chuyến đi:
  25/01/18 - 31/01/18: Penang (MY) - Malaysia
  05/01/19 - 10/01/19: Pyongtaek (KR) - Korea, Republic of
  25/01/19 - 30/01/19: Jakarta (ID) - Indonesia
  26/02/19 - 02/03/19: Open Sea (KR) - Korea, Republic of
  02/05/19 - 07/05/19: Fangcheng (S.CN) - China
  05/10/19 - 10/10/19: Bahodopi (ID) - Indonesia
 • Thời gian Tàu mở:
  05/10/19 - 10/10/19: Bahodopi (ID) - Indonesia
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-FAR EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  ETA PENANG END OF JAN
 • Trạng thái:
  Normal
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

10,065dwt on draft 8.5m DWCC 9300mt TWEEN DECKER, panama flag, 97built in japan,

Loa/beam 113m/19.60m GRT/NRT 7463/3285    Bale/Grain 15,129/16,543

Hatch size up-deck NO.1: 21.00x11.20m, NO.2: 35.00x11.20m

Tween-deck NO1. 21.70x12.60m  NO.2 35.00x12.60m   2H/2H

Derrick 25Tx1 Crane 25Tx2 (combine 50t)  BOX TYPE, class NK, ADA

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning