ID: 203

MV GLOVIS MADRID

 • Trọng tải:
  56669
 • Nhật ký chuyến đi:
  05/01/19 - 10/01/19: Port Said (EG) - Egypt
 • Thời gian Tàu mở:
  05/01/19 - 10/01/19: Port Said (EG) - Egypt
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN PORT SAID, EGYPT ON 04-08 JAN 2019
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV GLOVIS MADRID

Built 2012, flag Singapore
Abt 56,669.5 dwt mt on 12.85 m tpc 58.7
LOA 189.99 m / bm 32.26 m depth moulded 18.10 m
GRT/NRT 33,456 / 19,337
Hold capa grain 72,231.3 m3 bale 64,171 m3
Hold/hatch 5/5
Crane : 4 x 35 t + grabs : 4 x 12 cbm
Co2-fitted in cgo hold
Vessel has a60 insulation
Speed & consumption
In ballast/laden
Abt 14.4 kts / 13.3 kts on ifo 34 mt + no mdo at sea
Port consumption
Abt 5.0 mt ifo working / abt 3.0 mt ifo idle + 0.1 mt mdo in port
ADA

Eco spd/cons (ada/wog)
on abt 13.1 kts ballast abt 27.0 tons ifo
on abt 12.7 kts laden abt 28.0 tons ifo

BOD : ABT 300-400 MT IFO AND ABT 44 MT MDO

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 10/07/20 - 15/07/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Spot
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 03/04/20
Cảng mở: Cigading (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV GOLDEN AMOR
Trọng tải: 26465
Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN CENTURY 
Trọng tải: 28196
Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20
Cảng mở: Kakinada (IN) - India
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8560
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SILK ROAD LIANG HUI
Trọng tải: 7615
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN ATLANTIC 
Trọng tải: 28599
Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20
Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV ASHICO VICTORIA
Trọng tải: 10071
Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20
Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV VSG DREAM
Trọng tải: 7748
Thời gian tàu mở: 04/07/20 - 09/07/20
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN/INDIA
Trạng thái: Openning
MV PHU AN 369
Trọng tải: 5360
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning