ID: 221

MV GUO SHUN 9

 • Trọng tải:
  13567
 • Nhật ký chuyến đi:
  26/01/19 - 02/02/19: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
  11/01/19 - 16/01/19: Shanghai (CN) - China
  27/01/19 - 03/02/19: Inchon (KR) - Korea, Republic of
 • Thời gian Tàu mở:
  27/01/19 - 03/02/19: Inchon (KR) - Korea, Republic of
 • Tuyến hoạt động:
  (TRADING AREA: CIS/FAR EAST ASIA/S.E.ASIA)
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SUAO,TAIWAN PORT 26TH JAN
 • Trạng thái:
  Spot
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV GUO SHUN 9

DWT/DWCC 13567/ 12700MT, BLT 2007 FLAG BELIZE SUMMER DRAFT 7.8M,
LOA/B/D 132.24/20.0/10.5M G/B CAPA 19000/18000CBM
3H/3H H'SIZE:NO.1: 22.86M/11.8M NO.2: 23.72M/11.8 NO3:23.82M/11.8M
GRT/NRT 8473/5262,CRANE: 3SETS*SWL12-15T SINGLE DECK, P&I COVERED CLASS ICS ADA

Lịch tàu mở khác
MV VTB UNION
Trọng tải: 8394
Thời gian tàu mở: 22/10/19 - 27/10/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/CHITTAGONG
Trạng thái: Prompt
MV ZHONGYU 89
Trọng tải: 54808
Thời gian tàu mở: 16/10/19 - 21/10/19
Cảng mở: Weihai (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: PREFER PG/JAPAN RANGE , AUSTRAL EXCLUSIVE. NO IRAN.
Trạng thái: Hot to fix
MV WAKABA
Trọng tải: 7140
Thời gian tàu mở: 05/11/19 - 10/11/19
Cảng mở: Nansha (S.CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASEAN-ASIA-FAR EAST-
Trạng thái: Hot to fix
MV YU BRIGHT
Trọng tải: 11600
Thời gian tàu mở: 01/11/19 - 05/11/19
Cảng mở: Songkhla (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV CHENG LU 1
Trọng tải: 8238
Thời gian tàu mở: 10/10/19 - 15/10/19
Cảng mở: Phu My (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN
Trạng thái: Spot
MV TRANSCO GLORY
Trọng tải: 8782
Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV TRANSCO SKY
Trọng tải: 7833
Thời gian tàu mở: 27/10/19 - 31/10/19
Cảng mở: Nghi Son (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: S.ASIA/S.E.A/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV QUANG MINH 9
Trọng tải: 4374
Thời gian tàu mở: 20/10/19 - 25/10/19
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH 6
Trọng tải: 4375
Thời gian tàu mở: 25/10/19 - 30/10/19
Cảng mở: Dili (TL) - Timor-Leste
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV QUANG MINH 18
Trọng tải: 4375
Thời gian tàu mở: 22/10/19 - 27/10/19
Cảng mở: Tawau (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix