ID: 221

MV GUO SHUN 9

 • Trọng tải:
  13567
 • Nhật ký chuyến đi:
  26/01/19 - 02/02/19: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
  11/01/19 - 16/01/19: Shanghai (CN) - China
  27/01/19 - 03/02/19: Inchon (KR) - Korea, Republic of
 • Thời gian Tàu mở:
  27/01/19 - 03/02/19: Inchon (KR) - Korea, Republic of
 • Tuyến hoạt động:
  (TRADING AREA: CIS/FAR EAST ASIA/S.E.ASIA)
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SUAO,TAIWAN PORT 26TH JAN
 • Trạng thái:
  Spot
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV GUO SHUN 9

DWT/DWCC 13567/ 12700MT, BLT 2007 FLAG BELIZE SUMMER DRAFT 7.8M,
LOA/B/D 132.24/20.0/10.5M G/B CAPA 19000/18000CBM
3H/3H H'SIZE:NO.1: 22.86M/11.8M NO.2: 23.72M/11.8 NO3:23.82M/11.8M
GRT/NRT 8473/5262,CRANE: 3SETS*SWL12-15T SINGLE DECK, P&I COVERED CLASS ICS ADA

Lịch tàu mở khác
MV HUANGYAN SPIRIT
Trọng tải: 22844
Thời gian tàu mở: 10/08/19 - 15/08/19
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SEA ARROW
Trọng tải: 46747
Thời gian tàu mở: 02/06/19 - 07/06/19
Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV POCHARD S
Trọng tải: 37380
Thời gian tàu mở: 21/05/19 - 26/05/19
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Spot
MV GOLDEN SUN
Trọng tải: 27760
Thời gian tàu mở: 06/06/19 - 11/06/19
Cảng mở: Ningde (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SANTA SURIA NAREE
Trọng tải: 10613
Thời gian tàu mở: 11/05/19 - 16/05/19
Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19
Cảng mở: Ho Chi Minh City (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV QI CHEN
Trọng tải: 22050
Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 05/05/19
Cảng mở: Lianyungang (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: PREFER FAREAST-SEASIA RANGE
Trạng thái: Hot to fix
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV OS 35
Trọng tải: 35600
Thời gian tàu mở: 20/05/19 - 25/05/19
Cảng mở: Qinzhou (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-MID EAST-WCI-RED SEA-MED SEA-BLACK SEA
Trạng thái: Spot
MV OS KANO 35
Trọng tải: 35360
Thời gian tàu mở: 16/07/19 - 21/07/19
Cảng mở: Bonthain (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO SOUTH EAST ASIA/IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Prompt