ID: 251

MV HAI PHUONG GLORY

 • Trọng tải:
  5141
 • Nhật ký chuyến đi:
  12/01/19 - 19/01/19: Tuticorin (IN) - India
  08/05/19 - 13/05/19: Bangkok (TH) - Thailand
 • Thời gian Tàu mở:
  08/05/19 - 13/05/19: Bangkok (TH) - Thailand
 • Tuyến hoạt động:
  -VOY OR COA WITHIN ASIAN - INDIA RANGE
 • Lịch Trình Tàu:
  – OPEN BANKOK THAILAND ON 8 MAY 19
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV HAI PHUONG GLORY

==================================

TYPE: M.GENERAL CARGO

DATE/PLACE BUILT : 2012 / HAI PHONG, VIET NAM

FLAG / PORT OF REGISTRY: VIET NAM / HAIPHONG

CALL SIGN / IMO NO.: 3WDG9 / 9629134

CLASS / CLASS NUMBER: VIRES / VR123780

LOA / LBP / BREADTH / DEPTH: 91.94M / 84.97M / 15.30M / 7.90M

GRT/NRT: 2993GT / 1860NT

DWT : 5141.3 MT ON 6.30M SUMMER DRAFT

HATCH /HOLD: 02/02

HATCH DIMENSIONS:

HATCH NO.1 (L x B x H) 20M x 10M x 1.5M (300 CBM)

HATCH NO.2 (L x B x H) 21M x 10M x 1.5M (315 CBM)

HOLD DIMENSIONS:

HOLD NO.1 (L x B x H) 29M x 15M x 7.1M

HOLD NO.2 (L x B x H) 28M x 15M x 7.1M

BALE/ GRAIN CAPACITY : 6724 CBM/ 6600CBM

TANK TOP STRENGTH OF HOLD NO. 1 & HOLD NO.2: 6.61 MTS/M2 & 6.21MTS/M2

HATCH COVER TYPE: MACGREGOR / CHAIN PULLING

CRANES / OUTREACH: 2 X 08MTS SWL EACH / 7.5M FROM SHIPSIDE

HEIGHT FROM KEEL TO TOP MAST: 27.4 M

HEIGHT OF HATCH COAMING (FROM WEATHER DECK): 1.5M

HEIGHT OF SIDE BULWARK: 1.0M

P&I CLUB: QBE ASIA

ALL DTLS ABOUT / WOG

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning