ID: 115

MV HTK PHOENIX

 • Trọng tải:
  28331
 • Nhật ký chuyến đi:
  24/09/18 - 05/10/18: Ciwandan (ID) - Indonesia
  05/02/19 - 10/02/19: Pusan (KR) - Korea, Republic of
 • Thời gian Tàu mở:
  05/02/19 - 10/02/19: Pusan (KR) - Korea, Republic of
 • Tuyến hoạt động:
  NO LIMIT
 • Lịch Trình Tàu:
  TCT out / open at Ciwanda/Indo 24th Sept 2018.
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV HTK PHOENIX (Ex name: HAIPHONG 26 - DWT 28,331MT)

BLT 2010; Flg: Vietnam; Class: NK & VR; IMO: 9551375; Single deck/ General cargo/Log fitted

Loa / Lbp / b.max / d / draft : 169.370/ 160.40/ 27.23/ 13.60/ 9.82m.

Grt / Nrt / Dwt : 17,019/ 10,108/ 28,331 M/E: 5,850kw; Ho / Ha: 5 / 5;

Gr (m3) /Ble(m3): 37,320/ 35,742 / Vsl' crane : 4 x C x 28T/24M ;

Size of hatch covers : H1 (16.00 x 13.6); H2,3,4,5 (19.20 x 17.60); A60(yes); CO2 (yes); Grabs: 4*10cbm

P&i club: woe - ADA -

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning