ID: 115

MV HTK PHOENIX

 • Trọng tải:
  28331
 • Nhật ký chuyến đi:
  24/09/18 - 05/10/18: Ciwandan (ID) - Indonesia
  05/02/19 - 10/02/19: Pusan (KR) - Korea, Republic of
  26/01/20 - 30/01/20: Kuching (MY) - Malaysia
 • Thời gian Tàu mở:
  26/01/20 - 30/01/20: Kuching (MY) - Malaysia
 • Tuyến hoạt động:
  NO LIMIT
 • Lịch Trình Tàu:
  TCT out / open at Ciwanda/Indo 24th Sept 2018.
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV HTK PHOENIX (Ex name: HAIPHONG 26 - DWT 28,331MT)

BLT 2010; Flg: Vietnam; Class: NK & VR; IMO: 9551375; Single deck/ General cargo/Log fitted

Loa / Lbp / b.max / d / draft : 169.370/ 160.40/ 27.23/ 13.60/ 9.82m.

Grt / Nrt / Dwt : 17,019/ 10,108/ 28,331 M/E: 5,850kw; Ho / Ha: 5 / 5;

Gr (m3) /Ble(m3): 37,320/ 35,742 / Vsl' crane : 4 x C x 28T/24M ;

Size of hatch covers : H1 (16.00 x 13.6); H2,3,4,5 (19.20 x 17.60); A60(yes); CO2 (yes); Grabs: 4*10cbm

P&i club: woe - ADA -

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 10/07/20 - 15/07/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Spot
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 03/04/20
Cảng mở: Cigading (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV GOLDEN AMOR
Trọng tải: 26465
Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN CENTURY 
Trọng tải: 28196
Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20
Cảng mở: Kakinada (IN) - India
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8560
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SILK ROAD LIANG HUI
Trọng tải: 7615
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN ATLANTIC 
Trọng tải: 28599
Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20
Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV ASHICO VICTORIA
Trọng tải: 10071
Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20
Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV VSG DREAM
Trọng tải: 7748
Thời gian tàu mở: 04/07/20 - 09/07/20
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN/INDIA
Trạng thái: Openning
MV PHU AN 369
Trọng tải: 5360
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning