ID: 227

MV HUA YUN 1

 • Trọng tải:
  22449
 • Nhật ký chuyến đi:
  14/01/19 - 19/01/19: HongKong (HK) - Hong Kong
 • Thời gian Tàu mở:
  14/01/19 - 19/01/19: HongKong (HK) - Hong Kong
 • Tuyến hoạt động:
  -TRADE WI CIS/SEASIA RANGE
 • Lịch Trình Tàu:
  RVTG
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV HUA YUN 1


PANAMA FLAG, 2008 BUILT,DWT/DWCC 22449.6/21000MT ON DRAFT 9.5M,

LOA/BM/DEP 158.8/24M/13.2, G/N 13647MT/7480MT 3H/3H SD
G/B CAPA 28110.39CBM

2*20MT CRANE

H/SIZE:24.5*12.6*1.8M/28.7*12.6M/30.8*12.6*1.8M

PNI/BC CODE COVERED, OMCS CLASS,

ADA

Lịch tàu mở khác
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV UNIVERSE HONESTY
Trọng tải: 28250
Thời gian tàu mở: 09/11/19 - 14/11/19
Cảng mở: Cjk (N.CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV OCEAN TRADE  
Trọng tải: 29591
Thời gian tàu mở: 11/11/19 - 16/11/19
Cảng mở: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VINALINES MIGHTY
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 17/11/19 - 22/11/19
Cảng mở: Dakar (SN) - Senegal
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix