ID: 269

MV LILA II

 • Trọng tải:
  34604
 • Nhật ký chuyến đi:
  16/04/19 - 21/04/19: Hon Net (VN) - Viet Nam
 • Thời gian Tàu mở:
  16/04/19 - 21/04/19: Hon Net (VN) - Viet Nam
 • Tuyến hoạt động:
  NO LIMITED-TRADING WORLD WIDE/ PREFER TO CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN CAM PHA-VIETNAM SPOT
 • Trạng thái:
  Spot
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV LILA II

SID BULKER GEARED SELF TRIMMING SEMI-BOX HOLDS

FLAG : LIBERIA - CLASS : LR

- BUILT : 2012 CHINA DWT : 34,604 AT 10.27 - TPC : 47.3 T/CM

LOA/ BM 179.29 / 28.80 GRT /NRT: 22,549 / 11,772

GRAIN/BALE CAPA (CBM): 45538,1 / 45310,4

5 HOLDS / 5 HATCHES

CRANES : 4 X 30 MT SWL + 4 X 10 CBM GRABS SPEED & CONSUMPTION DETAILS FULL SPEED:

BALLAST -- 13 KNOTS @ 24 MT IFO + 0.3 MT MGO LADEN --- 12.5 KNOTS @ 24 MT IFO + 0.3 MT MGO PORT :

IDLE - 2.0 IFO MT +1.0 MT MGO

CRANE WORKING 24 HRS - 3.2 IFO MT + 1.2 MT MGO ALL DETAILS ABOUT

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning