ID: 286

MV MANA

 • Trọng tải:
  4580
 • Nhật ký chuyến đi:
  12/05/19 - 17/05/19: Djibouti (DJ) - Djibouti
 • Thời gian Tàu mở:
  12/05/19 - 17/05/19: Djibouti (DJ) - Djibouti
 • Tuyến hoạt động:
  PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/RED SEA...
 • Lịch Trình Tàu:
  open Djibouti Beg May
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV MANA

==========================
GL class
Built 1996
Deadweight: 4580 tn at 6.30 mtrs draft
GRT/NRT: 3850 /1980
Lightweight: 2,204 mt
Bale capacity: 6,485 m³
Grain capacity: 6,634 m³
Containers: Nominal; 384Teu
At 14mt; 224 teu
Reefer Plugs: 60 on deck, 380/220V 0Hz
Stack Weights: Tank Top 72 mt/20’
Hatch Cover 40 mt/20’
Cargo Holds: & nbsp; No1: 25.60 X 13.20M
No2: 32.00 X 13.20M
Cargo Loads: Tank Top 12.5mt/m2
Hatch Cover 2.2 mt/m2
Hatch Covers: Folding, hydraulic operation, MacGregor
Cranes: 2 x 40t at 20m, Liebher r – Port Side,&n bsp; Combined up to 75 tonne
Main Engine: MAK 8M32, 4 Stroke, 3520 Kw @ 600rpm
ABA

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning