ID: 158

MV MBC ROSE

 • Trọng tải:
  13050
 • Nhật ký chuyến đi:
  27/12/18 - 03/01/19: Bangkok (TH) - Thailand
  01/05/19 - 08/05/19: Haldia (IN) - India
 • Thời gian Tàu mở:
  01/05/19 - 08/05/19: Haldia (IN) - India
 • Tuyến hoạt động:
  break bulk , project steel , bulk To ECI, WCI , PG,RED SEA,MED
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN KOSICHANG- PROMPT
 • Trạng thái:
  Spot
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV MBC ROSE

FLAG ITA /2011 BLT /CLASS RINA
BULK CARRIER
DWT 13050 MT / DRAFT 8.00 MT SSW
GRT /NRT :- 8890/4679 MT
LOA 138.6 M , B : 20.4 M
4 HOLDS /4 HATCHES
2 CR X 25 MT
GRAIN CAPACITY ( TRIMMED ) = 16716.17 M3
BALE CAPACITY = 16361 M3
GRAB 2 X 8 CBM

Accepting PART CARGO :break bulk , project steel , bulk
To ECI, WCI , PG,RED SEA,MED

Lịch tàu mở khác
MV THANH CONG 45
Trọng tải: 3031
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV EVER COMFORT
Trọng tải: 10620
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 27/02/20
Cảng mở: Bangkok (TH) - Thailand
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SRI WANDARI INDAH
Trọng tải: 73852
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 29/02/20
Cảng mở: Jakarta (ID) - Indonesia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Prompt
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 20/02/20 - 27/02/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV NEW WIND
Trọng tải: 9239
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI
Trọng tải: 4739
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV VIMARU PEARL
Trọng tải: 8889
Thời gian tàu mở: 11/02/20 - 17/02/20
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV THAI BINH 039
Trọng tải: 9161
Thời gian tàu mở: 20/01/20 - 26/01/20
Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian tàu mở: 26/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning