ID: 309

MV MEGA STAR

 • Trọng tải:
  8142
 • Nhật ký chuyến đi:
  06/03/19 - 11/03/19: Sihanohkville (KH) - Cambodia
  22/04/19 - 27/04/19: Huangpu (S.CN) - China
  13/05/19 - 18/05/19: Phu My (VN) - Viet Nam
  19/09/19 - 24/09/19: Sihanohkville (KH) - Cambodia
  29/11/19 - 04/12/19: Samalaju (MY) - Malaysia
 • Thời gian Tàu mở:
  29/11/19 - 04/12/19: Samalaju (MY) - Malaysia
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SIHANOKVILLE, CAMBODIA 06TH MAR., 2019.
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV MEGA STAR

KOREA FLAG, 12/1995 BLT.

8,142 DWT ON 8.36M.

GRT/NRT 6,369MT/2,865MT.

GRAIN/BALE 14,442.27/12,893.02(M3).

LOA/BM 100.72M/18.60M DEPTH 13.40M.

DERRICK 1UNIT (SWL 20T), CRANE 2UNITS (SWL 20T).

TWEEN DECKER, MACG TYPE , 2H/2H.

HATCH SIZE : NO.1 21.00M X 12.60M / 21.70M X 13.20M.

NO.2 27.30 M X 12.60M / 27.30M X 13.20M.

HOLD SIZE : NO.1 30.10 X 17.2M.

NO.2 36.40 X 17.2M.

ALL DETAILS ABT WOG.

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 18/02/20 - 23/02/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV THAI BINH 039
Trọng tải: 9161
Thời gian tàu mở: 20/01/20 - 26/01/20
Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian tàu mở: 26/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning
MV GREEN HARVEST
Trọng tải: 49580
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV PHUONG NAM 1
Trọng tải: 6544
Thời gian tàu mở: 25/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV PNT MIGHTY
Trọng tải: 12947
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV BAI HUA
Trọng tải: 7847
Thời gian tàu mở: 22/01/20 - 27/01/20
Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HOANG TRIEU 68 
Trọng tải: 7080
Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning