ID: 309

MV MEGA STAR

 • Trọng tải:
  8142
 • Nhật ký chuyến đi:
  06/03/19 - 11/03/19: Sihanohkville (KH) - Cambodia
  22/04/19 - 27/04/19: Huangpu (S.CN) - China
  13/05/19 - 18/05/19: Phu My (VN) - Viet Nam
  19/09/19 - 24/09/19: Sihanohkville (KH) - Cambodia
  29/11/19 - 04/12/19: Samalaju (MY) - Malaysia
 • Thời gian Tàu mở:
  29/11/19 - 04/12/19: Samalaju (MY) - Malaysia
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SIHANOKVILLE, CAMBODIA 06TH MAR., 2019.
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV MEGA STAR

KOREA FLAG, 12/1995 BLT.

8,142 DWT ON 8.36M.

GRT/NRT 6,369MT/2,865MT.

GRAIN/BALE 14,442.27/12,893.02(M3).

LOA/BM 100.72M/18.60M DEPTH 13.40M.

DERRICK 1UNIT (SWL 20T), CRANE 2UNITS (SWL 20T).

TWEEN DECKER, MACG TYPE , 2H/2H.

HATCH SIZE : NO.1 21.00M X 12.60M / 21.70M X 13.20M.

NO.2 27.30 M X 12.60M / 27.30M X 13.20M.

HOLD SIZE : NO.1 30.10 X 17.2M.

NO.2 36.40 X 17.2M.

ALL DETAILS ABT WOG.

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV UNIVERSE HONESTY
Trọng tải: 28250
Thời gian tàu mở: 09/11/19 - 14/11/19
Cảng mở: Cjk (N.CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning