ID: 175

MV NAM PHAT STAR

 • Trọng tải:
  3084
 • Nhật ký chuyến đi:
  20/01/19 - 25/01/19: Surabaya (ID) - Indonesia
  05/03/19 - 10/03/19: Labuan (MY) - Malaysia
  20/04/19 - 25/04/19: Bangkok (TH) - Thailand
  05/08/19 - 10/08/19: Hai Phong (VN) - Viet Nam
  10/10/19 - 15/10/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
  08/11/19 - 13/11/19: Bangkok (TH) - Thailand
 • Thời gian Tàu mở:
  08/11/19 - 13/11/19: Bangkok (TH) - Thailand
 • Tuyến hoạt động:
  SE-ASIA-SOUTH CHINA
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SURABAYA, INDONESIA 20 – 25 JAN 2019
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV NAM PHAT STAR

TYPE OF SHIP: M.BULK CARRIER / SINGLE DECK

PLACE / YEAR BLT: HAI PHONG, VIETNAM / 2011,CLASS VIRES

PORT OF REGISTRY / FLAG: HAI PHONG / VIETNAM

LOA / BREADTH / DEPTH / S. DRAFT: 79.920 / 12.624 / 6.48 / 5.3 M

GRT / NRT / DWT: 1638 GT / 1063 NT / 3084.7 MT

GRAIN/ BALE: 3916/ 3487,2 HOLDS / 2 HATCHES

CARGO HOLD DIMENSION 2 x 25M x 12,60

CARGO HATCH DIMENSION 2 x 18.6M x 7.6M

GEARLESS, PNI CLUB: W.O.E

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning