ID: 231

MV NAVI SUNNY

 • Trọng tải:
  17556
 • Nhật ký chuyến đi:
  29/01/19 - 06/02/19: Jakarta (ID) - Indonesia
 • Thời gian Tàu mở:
  29/01/19 - 06/02/19: Jakarta (ID) - Indonesia
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN AT JAKARTA ON 30TH JAN 2019
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV NAVI SUNNY

TWEEN DECKER FLAG PAN, BUILD 2009,CLASS NK,PNI PICC&WOE,LOA/BREADTH/DEPTH 131.9M/22.0M/14.5M ,DWT 17556.067 MT ON SUMMER DRAFT 10.015M

TPC26.11 ,GRT/NRT 11481 / 5850 .3H/3H ,DECK CRANE 30MT X 3 NO.2&NO.3 CRANE COMB TO 55MT, CAPACITY GRAIN / BALE 23110.6CBM / 21346.4CBM

HACTH DIMENSION

NO.1 15.0 X12.0

NO.2 30.75 X 14.0

NO.3 21.0 X 14.0

TWEEN DECK HATCH

NO.1 L15.0 X9.2FX12.4A

NO.2 30.75 X14.4

NO.3 L19.5 X14.4FX9.52A

HOLD DIMENSION

NO.1 Hold Lower /L. 21x B. 9.08 (F) -21.02(A) x H.7.40 ; Hold Twin Deck L. 21x B.14.18 (F) -22.00(A) x H.5.50

NO.2 Hold Lower / L.39.75 x B.18.72 x H.7.40 ; Hold Twin Deck L. 39.75x B. 22.00 x H.5.50

NO.3 Hold Lower / L.23.25xB. 18.72(F)x11.52(A) xH.7.40 ; Hold Twin Deck L. 27.00x B. 22.00 x H 5.50

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 10/07/20 - 15/07/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Spot
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 03/04/20
Cảng mở: Cigading (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV GOLDEN AMOR
Trọng tải: 26465
Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN CENTURY 
Trọng tải: 28196
Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20
Cảng mở: Kakinada (IN) - India
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8560
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SILK ROAD LIANG HUI
Trọng tải: 7615
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN ATLANTIC 
Trọng tải: 28599
Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20
Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV ASHICO VICTORIA
Trọng tải: 10071
Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20
Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV VSG DREAM
Trọng tải: 7748
Thời gian tàu mở: 04/07/20 - 09/07/20
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN/INDIA
Trạng thái: Openning
MV PHU AN 369
Trọng tải: 5360
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning