ID: 231

MV NAVI SUNNY

 • Trọng tải:
  17556
 • Nhật ký chuyến đi:
  29/01/19 - 06/02/19: Jakarta (ID) - Indonesia
 • Thời gian Tàu mở:
  29/01/19 - 06/02/19: Jakarta (ID) - Indonesia
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN AT JAKARTA ON 30TH JAN 2019
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV NAVI SUNNY

TWEEN DECKER FLAG PAN, BUILD 2009,CLASS NK,PNI PICC&WOE,LOA/BREADTH/DEPTH 131.9M/22.0M/14.5M ,DWT 17556.067 MT ON SUMMER DRAFT 10.015M

TPC26.11 ,GRT/NRT 11481 / 5850 .3H/3H ,DECK CRANE 30MT X 3 NO.2&NO.3 CRANE COMB TO 55MT, CAPACITY GRAIN / BALE 23110.6CBM / 21346.4CBM

HACTH DIMENSION

NO.1 15.0 X12.0

NO.2 30.75 X 14.0

NO.3 21.0 X 14.0

TWEEN DECK HATCH

NO.1 L15.0 X9.2FX12.4A

NO.2 30.75 X14.4

NO.3 L19.5 X14.4FX9.52A

HOLD DIMENSION

NO.1 Hold Lower /L. 21x B. 9.08 (F) -21.02(A) x H.7.40 ; Hold Twin Deck L. 21x B.14.18 (F) -22.00(A) x H.5.50

NO.2 Hold Lower / L.39.75 x B.18.72 x H.7.40 ; Hold Twin Deck L. 39.75x B. 22.00 x H.5.50

NO.3 Hold Lower / L.23.25xB. 18.72(F)x11.52(A) xH.7.40 ; Hold Twin Deck L. 27.00x B. 22.00 x H 5.50

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning