ID: 322

MV OCEAN TRADE  

 • Trọng tải:
  29591
 • Nhật ký chuyến đi:
  11/11/19 - 16/11/19: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
 • Thời gian Tàu mở:
  11/11/19 - 16/11/19: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
 • Tuyến hoạt động:
  ASIAN/S.CHINA/W.W
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SUAO ,TAIWAN 11TH NOV
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV OCEAN TRADE  

 

++++++++++++++++++++++++++++++

FLAG: PANAMA

BUILT: 1996 DALIAN SHIPYARD OF CHINA

LOA/BEAM: 181,00M/26,00M

DEPTH: 14,40M

CALL SIGN: 3FNH9

IMO NUMBER: 9123099

GRT/NRT: 19354/9673

BOX TYPE.

CLASS: DNV-GL

CLASS NOTATION: 100 A5, GENERAL CARGO SHIP, STRENGTHENED FOR HEAVY CARGO

PNI CLUB:NAVIGATORS PROTECTION & INDEMNITY,LONDON

HOLDS/HATCHES: 5/5

CRANES: 5X25 MTS (SERVING ALL HATCHES) (NO CRANES TANDEM / COMBINED OPERATION ALLOWED)

CO2 IN HOLDS: FITTER

AUSTRALIAN LADDER: FITTED

PANAMA CANAL TRANSIT: FITTED

SUEZ CANAL: FITTED

 

DEADWEIGHT (METRIC TONS)DWAT/DRAFT BASIS FULL DRAFT/TPC

SUMMER: 29,591 METRIC TONNES / 10.057 METRES/41.05

WINTER: 28,731 METRIC TONNES / 9.847 METRES/40.88

TROPICAL: 30,455 METRIC TONNES / 10.267 METRES/41.19

 

SPEED

LADEN: ABT 11.0 KNTS ON IFO ABT 19 MTS PER DAY + MDO ABT 0.2 MTS PER DAY

BALLAST: ABT 11.0 KNTS ON IFO ABT 18 MTS PER DAY + MDO ABT 0.2 MTS PER DAY

 

- PORT CONSUMPTION

IDLE : ABT MDO 2.5 MTS PER DAY

GEAR WORKING: ABT 3.5 MTS PER DAY

- BOILER IN PORT : ABT MDO 1 MTS PER DAYIN NECESSARY

 

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 10/07/20 - 15/07/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Spot
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 03/04/20
Cảng mở: Cigading (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV GOLDEN AMOR
Trọng tải: 26465
Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN CENTURY 
Trọng tải: 28196
Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20
Cảng mở: Kakinada (IN) - India
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8560
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SILK ROAD LIANG HUI
Trọng tải: 7615
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN ATLANTIC 
Trọng tải: 28599
Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20
Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV ASHICO VICTORIA
Trọng tải: 10071
Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20
Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV VSG DREAM
Trọng tải: 7748
Thời gian tàu mở: 04/07/20 - 09/07/20
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN/INDIA
Trạng thái: Openning
MV PHU AN 369
Trọng tải: 5360
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning