ID: 322

MV OCEAN TRADE  

 • Trọng tải:
  29591
 • Nhật ký chuyến đi:
  11/11/19 - 16/11/19: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
 • Thời gian Tàu mở:
  11/11/19 - 16/11/19: Suao (TW) - Taiwan, Province of China
 • Tuyến hoạt động:
  ASIAN/S.CHINA/W.W
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN SUAO ,TAIWAN 11TH NOV
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV OCEAN TRADE  

 

++++++++++++++++++++++++++++++

FLAG: PANAMA

BUILT: 1996 DALIAN SHIPYARD OF CHINA

LOA/BEAM: 181,00M/26,00M

DEPTH: 14,40M

CALL SIGN: 3FNH9

IMO NUMBER: 9123099

GRT/NRT: 19354/9673

BOX TYPE.

CLASS: DNV-GL

CLASS NOTATION: 100 A5, GENERAL CARGO SHIP, STRENGTHENED FOR HEAVY CARGO

PNI CLUB:NAVIGATORS PROTECTION & INDEMNITY,LONDON

HOLDS/HATCHES: 5/5

CRANES: 5X25 MTS (SERVING ALL HATCHES) (NO CRANES TANDEM / COMBINED OPERATION ALLOWED)

CO2 IN HOLDS: FITTER

AUSTRALIAN LADDER: FITTED

PANAMA CANAL TRANSIT: FITTED

SUEZ CANAL: FITTED

 

DEADWEIGHT (METRIC TONS)DWAT/DRAFT BASIS FULL DRAFT/TPC

SUMMER: 29,591 METRIC TONNES / 10.057 METRES/41.05

WINTER: 28,731 METRIC TONNES / 9.847 METRES/40.88

TROPICAL: 30,455 METRIC TONNES / 10.267 METRES/41.19

 

SPEED

LADEN: ABT 11.0 KNTS ON IFO ABT 19 MTS PER DAY + MDO ABT 0.2 MTS PER DAY

BALLAST: ABT 11.0 KNTS ON IFO ABT 18 MTS PER DAY + MDO ABT 0.2 MTS PER DAY

 

- PORT CONSUMPTION

IDLE : ABT MDO 2.5 MTS PER DAY

GEAR WORKING: ABT 3.5 MTS PER DAY

- BOILER IN PORT : ABT MDO 1 MTS PER DAYIN NECESSARY

 

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning