ID: 38

MV PHUONG DONG 10

 • Trọng tải:
  6563
 • Nhật ký chuyến đi:
  29/01/18 - 02/02/18: Vung Tau (VN) - Viet Nam
  15/01/18 - 20/01/18: Penang (MY) - Malaysia
  08/10/18 - 13/10/18: Dumai (ID) - Indonesia
  15/01/19 - 20/01/19: Subic (PH) - Philippines
  06/03/19 - 11/03/19: Subic (PH) - Philippines
 • Thời gian Tàu mở:
  06/03/19 - 11/03/19: Subic (PH) - Philippines
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-ASIAN
 • Lịch Trình Tàu:
  OPENING DUMAI, INDONESIA O/A 08-09TH OCT., 2018
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

VIETNAM FLAG, BUILT: 2011

SHIP'S TYPE: M .GENERAL CARGO SHIP

LOA/ BM/ DRAFT: 102.79 M/ 17.026 M/ 6.943 M

DWT/GRT/NRT: 6,563.80/ 4,219/ 2,495 T

GRAIN/ BALE CAP: 8,610/ 8,159 CBM

HATCH SIZE: # 1/ 23.30 M X 10 M, # 2/ 25.90 M X 10 M

HOLD SIZE: # 1/ 33.40 x 17.00 x 7.50 M, # 2/ 34.30 X 17.00 X 7.50 M

02 HO/ 02 HA; DERRICKS: 04 X 20 MT

CLASS: VR; P&I CLUB, SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION ( LUXEMBOURG )

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning