ID: 38

MV PHUONG DONG 10

 • Trọng tải:
  6563
 • Nhật ký chuyến đi:
  29/01/18 - 02/02/18: Vung Tau (VN) - Viet Nam
  15/01/18 - 20/01/18: Penang (MY) - Malaysia
  08/10/18 - 13/10/18: Dumai (ID) - Indonesia
  15/01/19 - 20/01/19: Subic (PH) - Philippines
  06/03/19 - 11/03/19: Subic (PH) - Philippines
 • Thời gian Tàu mở:
  06/03/19 - 11/03/19: Subic (PH) - Philippines
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-ASIAN
 • Lịch Trình Tàu:
  OPENING DUMAI, INDONESIA O/A 08-09TH OCT., 2018
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

VIETNAM FLAG, BUILT: 2011

SHIP'S TYPE: M .GENERAL CARGO SHIP

LOA/ BM/ DRAFT: 102.79 M/ 17.026 M/ 6.943 M

DWT/GRT/NRT: 6,563.80/ 4,219/ 2,495 T

GRAIN/ BALE CAP: 8,610/ 8,159 CBM

HATCH SIZE: # 1/ 23.30 M X 10 M, # 2/ 25.90 M X 10 M

HOLD SIZE: # 1/ 33.40 x 17.00 x 7.50 M, # 2/ 34.30 X 17.00 X 7.50 M

02 HO/ 02 HA; DERRICKS: 04 X 20 MT

CLASS: VR; P&I CLUB, SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION ( LUXEMBOURG )

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 10/07/20 - 15/07/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Spot
MV YU JIN ACE
Trọng tải: 17556
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 03/04/20
Cảng mở: Cigading (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV GOLDEN AMOR
Trọng tải: 26465
Thời gian tàu mở: 04/04/20 - 10/04/20
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN CENTURY 
Trọng tải: 28196
Thời gian tàu mở: 18/04/20 - 23/04/20
Cảng mở: Kakinada (IN) - India
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SUBARU 7
Trọng tải: 8560
Thời gian tàu mở: 27/03/20 - 02/04/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SILK ROAD LIANG HUI
Trọng tải: 7615
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Cai Lan (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV GOLDEN ATLANTIC 
Trọng tải: 28599
Thời gian tàu mở: 15/04/20 - 20/04/20
Cảng mở: Bintulu (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV ASHICO VICTORIA
Trọng tải: 10071
Thời gian tàu mở: 31/03/20 - 05/04/20
Cảng mở: Panjang (ID - Indonesia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV VSG DREAM
Trọng tải: 7748
Thời gian tàu mở: 04/07/20 - 09/07/20
Cảng mở: Iloilo (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: FAR EAST/ASIA'S/ASIAN/INDIA
Trạng thái: Openning
MV PHU AN 369
Trọng tải: 5360
Thời gian tàu mở: 15/03/20 - 20/03/20
Cảng mở: Port Kelang (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning