ID: 183

MV PRINCE HENRY

 • Trọng tải:
  12271
 • Nhật ký chuyến đi:
  25/05/19 - 30/05/19: Tokyo Bay (JP) - Japan
 • Thời gian Tàu mở:
  25/05/19 - 30/05/19: Tokyo Bay (JP) - Japan
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  RVTG
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV PRINCE HENRY

FLAG/HONGKONG BUILT/2011 GENERAL CARGO/TWEENDECKER 2H/2H

GRT/NRT:9,129/4009 DWT/12271MT ON DRAFT 8.60M

LOA/BREADTH/DEEPTH 120.00M/20.80M/13.00M CRANE NO.1&2 SWL 30MT

GRAIN/BALE CAPACITY 16,805.1CBN/15,965.2CBM FULL LADEN TPC 22.15

HATCH SIZE NO.1 UPPER 26.60Mx15.00M/TWEEN DECK 26.10Mx14.50M

HATCH SIZE NO.2 UPPER 26.60Mx15.00M/TWEEN DECK 26.10Mx14.50M

HOLD DIMENSION:

NO.1 UPPER 38.50M x 18.20M(A) x 13.50M(F)/LOWER 38.50M x 18.20M(A) x 6.45M(F)

NO.2 UPPER 39.90M x 18.20M(A) x 17.40M(F)/LOWER 39.90M x 18.20M(F) x 7.80M(A)

STRENGTH AS: MAIN DECK(UPPER DECK)0.86MT/SQM; HATCH COVER 1.75MT/SQM

2ND DECK & PONTOON 3.7MT/SQM; TANK TOP 16.00MT/SQM

SPEED ABOUT 11KTS IN CALM SEA CCS CLASS AND CPI COVERED -ADA-

Lịch tàu mở khác
MV HUANGYAN SPIRIT
Trọng tải: 22844
Thời gian tàu mở: 10/08/19 - 15/08/19
Cảng mở: Chittagong (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Openning
MV SEA ARROW
Trọng tải: 46747
Thời gian tàu mở: 02/06/19 - 07/06/19
Cảng mở: Fangcheng (S.CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV POCHARD S
Trọng tải: 37380
Thời gian tàu mở: 21/05/19 - 26/05/19
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Spot
MV GOLDEN SUN
Trọng tải: 27760
Thời gian tàu mở: 06/06/19 - 11/06/19
Cảng mở: Ningde (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV SANTA SURIA NAREE
Trọng tải: 10613
Thời gian tàu mở: 11/05/19 - 16/05/19
Cảng mở: Kaohsiung (TW) - Taiwan, Province of China
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19
Cảng mở: Ho Chi Minh City (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV QI CHEN
Trọng tải: 22050
Thời gian tàu mở: 01/05/19 - 05/05/19
Cảng mở: Lianyungang (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: PREFER FAREAST-SEASIA RANGE
Trạng thái: Hot to fix
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV OS 35
Trọng tải: 35600
Thời gian tàu mở: 20/05/19 - 25/05/19
Cảng mở: Qinzhou (CN) - China
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-MID EAST-WCI-RED SEA-MED SEA-BLACK SEA
Trạng thái: Spot
MV OS KANO 35
Trọng tải: 35360
Thời gian tàu mở: 16/07/19 - 21/07/19
Cảng mở: Bonthain (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO SOUTH EAST ASIA/IRAQ/PG/INDIA...
Trạng thái: Prompt