ID: 296

MV SEA ARROW

 • Trọng tải:
  46747
 • Nhật ký chuyến đi:
  02/06/19 - 07/06/19: Fangcheng (S.CN) - China
 • Thời gian Tàu mở:
  02/06/19 - 07/06/19: Fangcheng (S.CN) - China
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN FANGCHENG S.CHINA ON 2 JUNE
 • Trạng thái:
  Openning
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV SEA ARROW

=============================' EX 'BULK LIBERTY' EX 'KEN'

GRD BC BUILT 1998 , BY SANOYAS HISHINO MEISHO CORP. JAPAN

LIBERIA FLAG - LOA 187.30 M / BEAM 32.20 M

DEADWEIGHT : SUMMER   46,747 MT ON 11.36 M

           : WINTER   45,487 MT ON 11.12 M

           : TROPICAL 48,010 MT ON 11.59 M

           : FRESH    46,747 MT ON 11.61 M

           : TR.FRESH 47,983 MT ON 11.85 M

TPC FULL LOAD 53.40 MT

5/5 HOHA  HYDRAULIC FOLDING TYPE

HA DIMENSIONS : NO.1 -       L = 20.00 M  B = 15.00 M

                NO.2/3/4/5 - L = 20.80 M  B = 18.30 M

GRAIN/BALE CAPACITIES BY HOLD INCLUDING HATCH WAYS

HOLD NO.  GRAIN(CBM/CBFT)              BALE (CBM/CBFT)

1        10,244.70/361,792            9,978.10/352,377

2        12,654.90/446,908           12,268.30/433,255

3        12,178.20/430,073           11,789.10/416,332

4        13,030.20/460,162           12,608.50/445,270

5        11,656.20/411,639           11,423.60/403,424

         ----------------------      ----------------------

TOTAL    59,764.20/2,110,574.00      58,067.60/2,050,658.00

HOLD DIMENSIONS :

NO.1 : L = 28.8

       FORE/B = 7.20 M AFT/B = 22.80 M

NO.2 : L = 28.0 M

       FORE/B = 23.0 M AFT/B = 24.00 M

NO.3 : L = 24.00 M  B = 24.00 M

NO.4 : L = 28.80 M  B = 24.00 M

NO.5 : L = 27.20 M

       FORE/B = 22.0 M AFT/B = 10.80 M. 

CARGO GEAR : 4 ELECTRO HYDRAULIC CRANES OF SWL 30 MT

CRANES OUTREACH FROM SHIPSIDE ABT 8.00M

CARGO GEAR POSITION : NO.1 CRANE BETWEEN HATCHES NOS 1-2

                      NO.2 CRANE BETWEEN HATCHES NOS 2-3

                      NO.3 CRANE BETWEEN HATCHES NOS 3-4

                      NO.4 CRANE BETWEEN HATCHES NOS 4-5

CARGO GRABS: 4 SETS X 12 CBM EACH - HOOK ON RADIO CONTROL OPENING SINGLE

ROPE (NOT TO BE USED FOR CEMENT/GYPSUM/SALT). GROSS WEIGHT OF

CARGO AND GRAB WEIGHT WHEN THE CRANE IS USED FOR GRAB HANDLING SHALL BE

LESS THAN 24 MTS

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning