ID: 180

MV SILVER SAILING

 • Trọng tải:
  8543
 • Nhật ký chuyến đi:
  10/01/19 - 15/01/19: Inchon (KR) - Korea, Republic of
  15/05/19 - 20/05/19: Tianjin (CN) - China
  25/11/19 - 30/11/19: Cebu (PH) - Philippines
 • Thời gian Tàu mở:
  25/11/19 - 30/11/19: Cebu (PH) - Philippines
 • Tuyến hoạt động:
  ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN INCHON ON 10 JAN 19
 • Trạng thái:
  Hot to fix
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV SILVER SAILING

FLAG/HONGKONG BUILT/2011 GENERAL CARGO/ TWEEN DECKER 2H/2H
GRT/NRT: 7,243/2,881 DWT/ 8543MT ON DRAFT 7.60M
LOA/BREADTH/DEEPTH- 110.4M/19.60M/11.80M CRANES NO.1&2 SWL 30MT

GRAIN/BALE CAPACITY 12,577CBM/12,239CBM FULL LADEN TPC 18.92
HATCH SIZE NO.1 UPPER 25.20M x 15.00M/TWEEN DECK 24.70M x 14.50M
HATCH SIZE NO.2 UPPER 25.20M x 15.00M/TWEEN DECK 24.70M x 14.50M
HOLD DIMENSION:
NO.1 UPPER 36.40M x 17.00M(A) x 13.45M(F)/LOWER 36.40M x 17.00M(A) x 6.24M(F)
NO.2 UPPER 32.20M x 17.00M(A) x 16.40M(F)/LOWER 32.20M x 17.00M(F) x 9.20M(A)
SPEED ABT 11KTS

STRENGTH AS: MAINDECK(UPPER DECK)-1.50MT/SQM; HATCH COVER-1.50MT/SQM
2ND DECK & PONTOON-3.0MT/SQM TANK TOP-15.0MT/SQM

CCS CLASS AND CPI COVERED -ADA-

Lịch tàu mở khác
MV VSG GLORY
Trọng tải: 8192
Thời gian tàu mở: 18/02/20 - 23/02/20
Cảng mở: Tuticorin (IN) - India
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV GIANG HAI 09
Trọng tải: 4738
Thời gian tàu mở: 16/01/20 - 23/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA
Trạng thái: Openning
MV THAI BINH 039
Trọng tải: 9161
Thời gian tàu mở: 20/01/20 - 26/01/20
Cảng mở: Labuan (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HTK PHOENIX
Trọng tải: 28331
Thời gian tàu mở: 26/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Kuching (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: NO LIMIT
Trạng thái: Openning
MV GREEN HARVEST
Trọng tải: 49580
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Kohsichang (TH) - Thailand
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV PHUONG NAM 1
Trọng tải: 6544
Thời gian tàu mở: 25/01/20 - 30/01/20
Cảng mở: Tacloban (PH) - Philippines
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV PNT MIGHTY
Trọng tải: 12947
Thời gian tàu mở: 13/01/20 - 20/01/20
Cảng mở: Hai Phong (VN) - Viet Nam
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W/INDIA/FAR EAST
Trạng thái: Openning
MV BAI HUA
Trọng tải: 7847
Thời gian tàu mở: 22/01/20 - 27/01/20
Cảng mở: Nha Trang (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Openning
MV HOANG TRIEU 68 
Trọng tải: 7080
Thời gian tàu mở: 15/05/19 - 20/05/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Hot to fix
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning